Menu

Informace ke 2. kolu voleb do výboru a revizní komise ČUS ČLS JEP

-

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

první kolo určilo kandidáty do II. kola voleb do výboru a revizní komise České urologické společnosti ČLS JEP. Podle Stanov ČUS ČLS JEP budou voleny samostatně oba reprezentativní orgány společnosti samostatně. Výbor je devítičlenný, revizní komise (RK) tříčlenná.

Sčítání hlasů I. kola se konalo dne 30.6.2015 za účasti všech členů volební komise. Prvního kola voleb se zúčastnilo 157 respondentů, všechny volební listy byly platné, voleb se tedy zúčastnilo 157 členů ČUS. Hlasy do výboru získalo 172 členů, hlasy do revizní komise 103 členů ČUS. Výsledky I. kola voleb jsou umístěny na webových stránkách ČUS.

Volební lístky do II. kola budou opět rozesílány oddělením členské evidence ČLS JEP, hlasování je anonymní. Všichni členové naší odborné společnosti obdrží orazítkovaný volební lístek s obálkou. Samozřejmě platí, že i ti, kteří nevolili v prvním kole, mohou volit v kole druhém. Volební kampaň probíhá podle § 6 Volební řádu (VŘ) ČLS JEP a Stanov ČUS.

Vzhledem k zaznamenané časové tísni mezi prvním a druhým kolem voleb a z toho vyplývajícímu výraznému zkrácení předvolební kampaně se volební komise obrátila na revizní komisi ČUS s výkladem pojmu „den voleb“ podle jejího názoru zcela odpovídajícímu duchu Volebního řádu ČLS JEP a Stanov ČUS a zároveň umožňujícímu legitimně prodloužit předvolební kampaň. Revizní komise názor volební komise projednala a po konzultaci s právníky schválila. V souladu s tímto výkladem je II. kolo voleb do výboru a RK zahájeno rozesláním volebních lístků nejpozději 21. 7. 2015 a poslední možný den odeslání volebních lístků (měsíc před zahájením výroční konference) je dnem voleb.

Dnem voleb je tedy 21.9.2015 a k ukončení kampaně musí dojít 24 hodin před volebním aktem, tj. 20.9.2015.

Volební komise si vyhrazuje právo, v případě porušení § 6, odst.2 VŘ ČLS JEP, vyřadit kandidáta z volebního lístku.

Do přiloženého volebního lístku napište z přiloženého seznamu nejvýše tolik jmen členů odborné společnosti do výboru ČUS, kolik je kolonek, totéž do revizní komise. Menší než uvedený počet je možný, vyšší nikoliv. To znamená, že volební lístek bude platný, pokud bude obsahovat 0-9 kandidátů do výboru a 0-3 kandidáty do RKV tomto kole nemůže být stejný kandidát navržen jak do výboru, tak i do RK. V případě, že bude kandidát figurovat na obou kandidátkách, bude z volebního lístku vyřazen. Jména musí být čitelná a nezaměnitelná, v pořadí příjmení a jméno. Prosíme o odeslání vyplněného originálu volebního lístku individuálně, v přiložené obálce na adresu ČLS JEP (pro odesílatele bezplatně). Každá obálka může tedy obsahovat jen jeden volební lístek. Platné budou pouze hlasy na volebním lístku s kulatým razítkem. Pro platnost lístku je rozhodující datum odeslání (poštovní razítko na obálce), tj. 21.9.2015 včetně.

Kandidátka byla vytvořena podle výsledků I. kola voleb, celkem 18 kandidátů do výboru ČUS a vzhledem ke stejnému počtu hlasů pro kandidáty na šestém a sedmém místě do RK celkem sedm kandidátů do revizní komise ČUS. Všichni kandidáti do II. kola voleb vyslovili souhlas se svou kandidaturou.

Podrobnější informace k volbám naleznete ve Stanovách ČUS ČLS JEP a ve Volebním řádu ČLS JEP na webech. Seznam členů ČUS je k dispozici na www.cus.cz.

MUDr. Michael Janský

Předseda volební komise

V Praze 16.7.2015

Seznam kandidátů II.kolo (.xls)
Volební lístek II.kolo (.xls)

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-