Menu

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k posuzování praxe

-

Upozornění pro lékaře ve specializačním vzdělávání, kteří postupují podle vzdělávacího programu z r. 2005 a absolvují praxi na neakreditovaném pracovišti.

„Do specializačního vzdělávání se započítává veškerá povinná odborná praxe absolvovaná na neakreditovaných pracovištích nejpozději do 31. 3. 2013. Odborná praxe uchazeče postupujícího podle vzdělávacího programu z roku 2005 absolvovaná na neakreditovaném pracovišti po tomto datu nebude do specializačního vzdělávání započtena.“

(Uvedeno ve stanovisku Odboru vzdělávání a vědy MZ k posuzování odborné praxe ze dne 18. 2. 2013)

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-