Menu

Přidružené členství

-

Přidruženým členem se může stát pracovník jiné odbornosti nebo urolog pracující mimo ČR, který se chce zapojit aktivně do práce  ČUS či jeho sekcí. Písemná žádost o přidružené členství v ČUS s uvedením osobních dat a odborné kvalifikace je zasílána na sekretariát společnosti. Výbor ČUS žádost projedná a o výsledku žadatele informuje.

Podmínkou přidruženého členství je placení členských příspěvků, které jsou u přidruženého členství stanoveny maximálně na 50 % výše příspěvků řádného členství. Přidružený člen je povinen zachovávat stanovy ČLS JEP a ČUS.

Přidružený člen nemá volební a hlasovací právo a nemůže volit ani být volen do orgánů ČUS, respektive ČLS JEP za ČUS. Přidružený člen má právo se zúčastnit veškerých aktivit ČUS. O přístupu k ostatním benefitům dostupným řádným členům ČUS rozhodne výbor jednotlivě ke každému benefitu. Přidružený člen je povinen ohlásit na sekretariát ČUS změny adresy, telefonického a e-mailového spojení a pracovního zařazení.

Zánik přidruženého členství se řídí zásadami článku 2.2.4 stanov ČUS.

Přidružené členství právnických osob bude řešeno vždy individuálně smlouvou, která bude upravovat práva i povinnosti přidruženého člena-právnické osoby. Tato smlouva podléhá vždy jednotlivě schválení  předsednictva a registraci sekretariátu  ČLS JEP.

Podmínky pro přijetí:
-dva ručitelé z řad řádných členů ČUS (včetně čestných členů i zahraničních),
-výše poplatku : pro rezidenty 125 Kč, plné 250 Kč (polovina řádného členství)
Benefity :
-zvýhodněný registrační poplatek na konferenci ČUS (stejný jako pro řádné členy ČUS),
-časopis Česká urologie dostupný na webových stránkách ve full-textu viz. www.czechurol.cz,
-pravidelné elektronické informace o dění v ČUS – aktuality, pozvánky na akce, bulletin apod.

Přihláška k přidruženému členství v ČLS JEP

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-