Menu

Výsledky soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2015

-

Dne 20. 10. 2016 proběhlo v rámci slavnostního večera 62. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP udílení cen ČUS za nejlepší vědecké publikace za rok 2015.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 21 publikací ve čtyřech kategoriích, hodnoceno bylo v kategorii A 6 publikací,  v kategorii B 7 publikací, v kategorii C jedna publikace a v kategorii D 4 publikace.

Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci byla složena z 22 členů a na sekretariát ČUS přišlo celkem 17 obálek s hodnocením. Dva hodnotitelé v kategorii C a D nedodrželi metodiku hodnocení, protože uvedli stejnou pozici u více prací (v kategorii D) nebo neplatnou pozici (v kategorii C). Výbor ČUS ČLS JEP všem členům Komise děkuje za aktivní přístup.

 

Výsledky tajného hlasování jsou následující:

Kategorie A – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF

 1. místo:

Krhut J, Gärtner M, Sýkora R, Hurtík P, Burda M, Luňáček L, Zvarová K, Zvara P. Comparison between uroflowmetry and sonouroflowmetry in recording of urinary flow in healthy men. Int J Urol  2015; 22(8): 761-765. IF 2.409

 1. místo:

Milos Broďák, Jan Tomášek, Jaroslav Pacovský, Lukáš Holub, Petr. Urological surgery in elderly patients: results and complications. Clinical Interventions in Aging 2015:10 379–385. IF 2.077

 1. místo:

Viktor Soukup, Marta Kalousová, Otakar Čapoun, Roman Sobotka, Zuzana Breyl, Michal Pešl, Tomáš Zima, Tomáš Hanuš. Panel of Urinary Diagnostic Markers for Non-Invasive Detection of Primary and Recurrent Urothelial Urinary Bladder Carcinoma. Urol Int DOI: 10.1159/000368166. IF 1.426

 1. místo:

Krhut J, Navratilova M, Sykora R, Jurakova M, Gärtner M, Mika D, Pavliska L, Zvara P. Intravesical instillation of onabotulinum toxin A embedded in inert hydrogel in the treatment of idiopathic overactive bladder – double blind randomized pilot study. Scand J Urol 2015; 50(3): 200-205. IF 1.247

 1. místo:

Otakar Čapoun, Viktor Soukup, Marta Kalousová, Roman Sobotka, Michael Pešl, Tomáš Zima, Tomáš Hanuš. Diagnostic Importance of Selected Protein Serum Markers in the Primary Diagnostics of Prostate Cancer. Urol Int. 2015 Dec;95(4):429-35. doi: 10.1159/000431364. Epub 2015 Jul 7. IF 1.426

 1. místo:

Ivan Trávníček, Jindřich Branžovský, Kristýna Kalusová, Ondřej Hes, Luboš Holubec, Kevin Bauleth Pele, Tomáš Ürge, Milan Hora. Tissue Biomarkers in Predicting Response to Sunitinib Treatment of Metastatic Renal Cell Carcinoma. ANTICANCER RESEARCH 35: 5661-5666 (2015). IF 1.83

 

Kategorie B – Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie

 1. místo:

Petr Morávek, Miloš Broďák, Josef Košina, Abdulbaset Hafuda, Petr Prošvic, Hynek Šafránek, Petr Morávek jr. Komplikace po radikální prostatektomii otevřeným a laparoskopickým přístupem, srovnání výsledků podle Clavienova systému klasifikace. Ces Urol 2015; 19(1): 56–63

 1. místo:

Michal Staník, Jan Doležel, Ivo Čapák, Daniel Macík, Jiří Jarkovský, Eva Lžičařová, Marcela Vagundová, Martin Šustr, David Miklánek. Krátkodobé onkologické výsledky po radikální prostatektomii s rozšířenou pánevní lymfadenektomií a s nálezem uzlinových metastáz. Lze pomýšlet na úspěch bez systémové léčby? Ces Urol 2015; 19(2): 137–144

 1. místo:

Michal Balík, Petr Hušek, Lukáš Holub, Josef Košina, Miloš Broďák. Laparoskopická cystektomie – první zkušenosti. Ces Urol 2015; 19(3): 194–200

 1. místo:

Pavel Drlík, Jiří Kočárek. Sedmileté zkušenosti s aplikací rázových vln u mužů s induratio penis plastica (IPP). Ces Urol 2015; 19(4): 296–303

 1. místo:

Daniela Kovářová, Samuel Vokurka, Olga Dolejšová, Milan Hora, Jana Kuntscherová, Boris Kreuzberg, Zdeněk Chudáček. Lymfomy urogenitálního traktu (Urogenital lymphoma). Ces Urol 2015, 19(3):201-209

 1. místo:

Miroslav Hanuš, Michaela Matoušková, Vlasta Králová, Jan Hiblbauer jr., Jakub Szewczyk, Radek Sýkora, Riad Sabra, Peter Tomaštík, Jiří Paseka. Imunostimulace polybakteriálním lyzátem (Urivac®) v prevenci recidivujících infekcí dolních močových cest. Ces Urol 2015, 19(1):33-43

 

Kategorie C – Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN)

 1. místo:

Hanuš Tomáš, Macek Petr, Čapoun Otakar, Dítě Zdeněk, Kočvara Radim, Novák Květoslav, Pešl Michal, Pichlíková Yvona, Purmová Monika, Sedláček Josef, Sobotka Roman, Soukup Viktor, Val’ová Zuzana, Vobořil Vladimír, Zachoval Roman, Zámečník Libor. Urologie pro mediky. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2015. 306 s.

 

Kategorie D – Video publikované v časopise Česká urologie

 1. místo:

Milan Hora, Viktor Eret, Petr Stránský, Tomáš Ürge, Tomáš Pitra, Kristýna Kalusová, Jiří Ferda,Ondřej Hes. Laparoskopická resekce tumorů ledvin. Ces Urol, 2015, 19(2): 103-5

 1. místo:

Milan Hora, Viktor Eret, Petr Stránský, Tomáš Ürge, Jiří Ferda, Ondřej Hes. Jednoportová laparoskopická (LESS-laparo-endoscopic single-site surgery) nefrektomie. Ces Urol 2015, 19(1):83-85

 1. místo:

Milan Hora, Viktor Eret, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Olga Dolejšová, Kristýna Kalusová, Tomáš Pitra, Zdeněk Chudáček, Ondřej Hes. Fotoselektivní vaporizace prostaty (PVP) s laparoskopickou divertikulektomií (LD) močového měchýře. Ces Urol 2015, 19(3):185-187

 1. místo:

Milan Hora, Petr Stránský, Viktor Eret, Kristýna Kalusová, Tomáš Pitra, Ondřej Hes. Laparoskopická resekce leiomyomu trigona močového měchýře. Ces Urol 2015, 19(4):253-255

 

Pravidla pro udílení cen ČUS za nejlepší publikaci, složení komise pro udílení cen ČUS a další podrobnosti jsou dostupné na: http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/publikace/

Výhercům blahopřejeme!

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-