Menu

Vědecké práce přihlášené do soutěže o ceny ČUS za rok 2019

-

Původní vědecká práce publikovaná v časopisu v IF (kategorie A):

 • Pitra T, Pivovarčíková K, Alaghehbandan R, Hes O. Chromosomal numerical aberration pattern in papillary renal cell carcinoma: Review article. Ann Diagn Pathol. 2019 Jun;40:189-199. doi: 10.1016/j.anndiagpath.2017.11.004. Epub 2017 Nov 8. IF 1,734

Pitra_Ann Diagn Pathol. (PDF)

 • Brisuda A, Háček J, Čechová M, Škapa P, Babjuk M. Diagnosis of urinary bladder urothelial carcinoma by immunocytology with p53, MCM5, MCM2 and Ki-67 antibodies using cell blocks derived from urine. Cytopathology. 2019 Sep;30(5):510-518. IF 1,376

Brisuda_Cytopathology (PDF)

 • Staník M, Poprach A, Malúšková D, Zapletalová M, Macík D, Čapák I, Jarkovský J, Lakomý R, Doležel J. Comparison of different treatment modalities outcomes in clinically node-positive bladder cancer; analysis of a population-based cancer registry. Clin Genitourin Cancer 201917(4):e759-e767. IF 2,45

Staník_Clin Genitourin Cancer  (PDF)

 • Záleský M, Stejskal J, Adamcová V, Hrbáček J, Minárik I, Pavlicko A, Votrubová J, Babjuk M, Zachoval R. Use of Prostate Specific Antigen Density Combined with Multiparametric Magnetic Resonance Imaging Improves Triage for Prostate Biopsy. Urol Int 2019;103:33–40. DOI: 10.1159/000500350. IF 1,401

Záleský_Urol Int (PDF)

 

Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie (kategorie B):

 • Tomáš Pitra, Kristýna Pivovarčíková, Radek Tupý, Jiří Kolář, Ondřej Hes, Milan Hora. Cystické léze ledvin: zkušenosti jednoho urologického centra. Ces Urol 2019, 23(2):131-139.

Pitra_Ces Urol (PDF)

 • Petr Stránský, Tomáš Ürge, Ivan Trávníček, Tomáš Pitra, Hana Sedláčková, Milan Hora. Plastika tříselné kýly a laparoskopická radikální extraperitoneální prostatektomie. Ces Urol 2019, 23(4): 333-340.

Stránský_Ces Urol (PDF)

 • Jan Hrbáček, Pavel Čermák, Vítězslav Hanáček, Vanda Adamcová, Lucie Bartáková, Roman Zachoval. Prevalence uropatogenů v moči a spektrum jejich rezistence – analýza dat z jednoho pracoviště. Ces Urol 2019; 23(4): 316–324.

Hrbacek_Ces Urol (PDF)

 • Květoslav Novák, Radim Kočvara, Tomáš Hanuš, Petr Macek, Oldřich Paul, David Michalský. Léčba rektoanastomotických píštělí po laparoskopické radikální prostatektomii. Ces Urol 2019, 23(2):124-130.

Novák_Ces Urol (PDF)

 

Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN) (kategorie C):

 • Libor Zámečník a kol. Moderní farmakoterapie v urologii. ISBN 978-80-7345-609-2
 • Jiří Kříž a kol. Poranění míchy – příčiny, důsledky, organizace péče; Kapitola – Urogenitální systém (autoři: Michal Rejchrt, Marcela Čechová, Jiří Kříž, strany: 188-226). ISBN 9788074924248

 

Kategorie D – Video publikované v časopise Česká urologie

 • Milan Hora, Petr Stránský, Tomáš Pitra, Tomáš Ürge, Ivan Trávníček. Laparoskopická radikální cystektomie s otevřenou ureteroileostomií. Ces Urol 2019, 23(1):13-15.

Odkaz na video: ZDE

 • Michal Balík, Petr Hušek, Jiří Špaček. Roboticky asistovaná radikální cystektomie u ženy. Ces Urol 2019, 23(1):16-18.

Odkaz na video: ZDE

 • Jiří Kočárek, Eva Hoření, František Chmelík, Markéta Matějková, Milan Čermák, Jiří Heráček. Robotická intrakorporální ortotopická neovezika dle Hautmanna. Ces Urol 2019, 23(2):97-100.

Odkaz na video: ZDE

 • Milan Hora, Ivan Trávníček, Petr Stránský, Štěpánka Nykodýmová, Matúš Mlynarčík, Jiří Ferda, Denisa Kacerovská, Ondřej Hes. VEILND (VideoEndoscopic Inguinal Lymph Node Dissection) – miniinvazivní inguinální lymfadenektomie u karcinomu penisu ≥ pT1G2 a cN0. Ces Urol 2019, 23(3):183-185.

Odkaz na video: ZDE

 • Marcel Drlík, Radim Kočvara. Laparoskopická transperitoneální rekonstrukce symptomatického retrokaválního močovodu – kazuistika. Ces Urol 2019, 23(4):292-294.

Odkaz na video: ZDE

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-