Menu

Konsenzus k referování pacientů s lokálně pokročilým ccRCC k adjuvantní léčbě

-
Zástupci České urologické společnosti a České onkologické společnosti vypracovali společné stanovisko k možnosti adjuvantního podání imunoterapie pembrolizumabem u nemocných s ccRCC. 
Děkuji, že zvážíte tuto léčebnou modalitu pro nemocné s HR ccRCC.
Za cely tým Michaela Matoušková 

Od 1. 6. 2023 je v České republice nová možnost adjuvantní léčby pacientů s lokálně pokročilým světlobuněčným karcinomem ledvin (ccRCC) s vysokým rizikem. Pembrolizumab je hrazen v monoterapii k adjuvantní léčbě dospělých pacientů se světlobuněčným renálním karcinomem se zvýšeným rizikem rekurence po nefrektomii (kompletní i parciální), nebo po nefrektomii a resekci metastatických lézí. Pacienti mají výkonnostní stav 0-1 dle ECOG. Léčba je hrazena do rekurence onemocnění nebo nepřijatelné toxicity, a to maximálně po dobu 12 měsíců od jejího zahájení.

Na základě výsledků klinické studie KEYNOTE-564 doporučení EAU Guidelines a ESMO Guidelines v roce 2023 k adjuvantní léčbě RCC pomocí inhibitorů kontrolních bodů (check-point inhibitorů) ,stejně jako     na základě klinické zkušenosti je možné doporučit adjuvantní léčbu ccRCC u dospělých pacientů se světlobuněčným renálním karcinomem se zvýšeným rizikem rekurence po nefrektomii (kompletní i parciální), nebo po nefrektomii a resekci metastatických lézí. Léčbu lze konkrétně doporučit po individuálním zhodnocení u následných skupin pacientů:

 • pT2G4 / sarkomatoidní charakteristika N0M0
 • pT3 všechny G, N0M0
 • pT4 všechny G, N0M0
 • pT, všechna stadia, všechny G, pN1 M0
 • M1 NED (bez známek onemocnění, po kompletní resekci metastáz)

Doporučení České urologické společnosti pro referování pacientů s renálním karcinomem:

 • Referovat pacienty od pT2 G4 N0 M0 do Komplexních onkologických center k individuálnímu zhodnocení v rámci multi-disciplinárního týmu
 • Podle výsledků studie KEYNOTE-564 by měla být adjuvantní léčba zahájena do 12ti týdnů od operačního výkonu

Literatura:

 1. T.K. Choueiri, P. Tomczak, S.H. Park et al. Adjuvant Pembrolizumab after Nephrectomy in Renal-Cell CarcinomaN Engl J Med 2021;385:683-94.
 2. Ljunberg B., Albiges L., Bedke J. et al. EAU Guidelines on Renal Cell Carcinoma, Renal Cell Carcinoma - INTRODUCTION - Uroweb
 3. Escudier B, Porta C, Schmidinger M et al. Renal cell carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up†. Ann Oncol 2019; 30 (5): 706-720.
 4. ESMO: Renal Cell Carcinoma | ESMO [Internet]. Renal Cell Carcinoma | ESMO Available from: https://www.esmo.org/guidelines/guidelines-by-topic/genitourinary-cancers/renal-cell-carcinoma/eupdate-renal-cell-carcinoma-treatment-recommendations-4
 5. ZHOUBNÝ NOVOTVAR LEDVINY (C64) » Linkos.cz. 21. ZHOUBNÝ NOVOTVAR LEDVINY (C64) » Linkos.cz. https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/personalizovana-onkologie/modra-kniha-cos/aktualni-vydani-modre-knihy/29-21-zhoubny-novotvar-ledviny-c64/.

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-