Menu

Stanovisko výboru ČUS ČLS JEP k nové metodice předepisování a úhrady zdravotnických prostředků pro inkontinenci v číselníku VZP-ZP, verze 986-Poukaz, platné ke dni 1. 11. 2016

-

Analýza nové metodiky:

 • Od 1. 11. 2016 mění VZP v číselníku VZP-ZP, verze 986-Poukaz, výši úhrad u zdravotnických prostředků pro inkontinentní (skupina 02) a to tak, že snižuje úhrady o 0 až 40 % u jednotlivých produktů.
 • v metodice zůstává stará, odbornými společnostmi včetně ČUS mnohokrát odmítaná a rozporovaná klasifikace inkontinence do 3 stupňů, kde nejmírnější – 1. stupeň inkontinence začíná na úniku 300 ml za den, což je v rozporu se všemi dostupnými Evidence Based Medicine daty, podle kterých zdravotně signifikantní unik moči začíná na úniku 5-20 ml za den
 • dle naší analýzy pojišťovna rozdělila produkty v jednotlivých skupinách na třetiny dle ceny s tím, že plnou úhradu bude zajišťovat pouze pro zdravotnické prostředky nacházející se ve spodní třetině cenového spektra
 • tím dojde k tomu, že mnohé z doposud plně hrazených produktů se stanou doplatkovými
 • přitom:

o   nikde (v číselníku samotném, metodice, ani na webu VZP) není uveden důvod snížení úhrad (např. identifikace nové nejméně ekonomicky náročné varianty, provedení průzkumu trhu ze strany pojišťovny, atd.), VZP se o důvodech snížení úhrady s výrobci ani s poskytovateli nebavila.

o   není zřejmé, proč je úhrada nastavena právě tak, jak číselník uvádí a ne v jiné výši. VZP se opět o nastavení výše úhrady (tj. výběru nejméně ekonomicky náročného provedení) s výrobci ani s poskytovateli nebavila

 • takový postup pojišťovny není správný a dle našeho názoru je i nezákonný.
 • pojišťovna samozřejmě může provádět revize systému (přesněji řečeno průzkum trhu), ale musí svůj postup vždy jasně vysvětlit a obhájit
 • při vypracování metodiky nebylo v žádném směru jednáno s Českou urologickou společností nebo jinými odbornými společnostmi zabývajícími se tématem inkontinence

 Důsledky pro pacienty a poskytovatele zdravotní péče?

 • k 1. 11. 2016 VZP bez ohledu na své zákonné povinnosti sníží úhrady zdravotnických prostředků pro inkontinentní pacienty
 • u dotčených zdravotnických prostředků to bude pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb (resp. pro pacienty) znamenat buď zvýšené náklady (doplatek) nebo přechod na levnější produkt, a to bohužel mnohdy bez ohledu na medicínské aspekty či potřebu nebo uživatelský komfort pacienta
 • tato změna se dle našich kvantifikovaných odhadů dotkne bezprostředně ca. 100 000 pacientů trpících lehkou inkontinencí a 60 000 pacientů trpících těžkou inkontinencí
 • hrozí zhoršení dostupnosti kvalitnějších zdravotnických prostředků (dražší zdravotnické prostředky mají obvykle vyšší savost, nižší zpětnou prosákavost a především výrazně lépe chrání před protečením) a zhoršení péče o pacienty (např. delší expozice pokožky vlhkému prostředí, infekce, atd.). Díky tomu tak tímto opatřením mohou, zcela paradoxně, celkové náklady systému na péči o inkontinentní pacienty dokonce i vzrůst (lze se důvodně domnívat, že VZP v tomto ohledu nedisponuje žádnými analýzami)
 • zhoršení dostupnosti a zejména kvality péče v tomto segmentu hrozí především sociálně slabším vrstvám obyvatelstva, tj. seniorům, občanům se zdravotním postižením apod.

 Požadujeme:

 • změnu klasifikace inkontinence podle doporučení České urologické společnosti a Urogynekologické společnosti, které jsou v souladu s doporučeními světových organizací pro inkontinenci
 • od VZP sdělení kritérií, na základě kterých došlo ke změně výše úhrady – zejména který a jak kvalitní zdravotnický prostředek je nejméně ekonomicky náročnou variantou, podle kterého by měla být úhrada nastavena
 • nastavení výše úhrady tak, aby byla zajištěna odpovídající úroveň lékařské péče pro pacienty (např. nová identifikace nejméně ekonomicky náročné varianty v číselníku), speciálně pro skupinu pacientů s omezenými finančními prostředky
 • transparentní nastavení procesu revizí úhrad (číselníku) a průzkumu trhu, zejména aby VZP při tomto postupu vždy konzultovala odbornou společnost a zohledňovala její připomínky

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. - předseda sekce SUNU ČUS ČLS
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. JEP - předseda ČUS ČLS JEP

V Praze 6. 10. 2016

Dokument v PDF:
Stanovisko k nové metodice předepisování a úhrady zdravotnických prostředků pro inkontinenci v číselníku VZP

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-