Menu

Příspěvek prim. MUDr. Libora Zámečníka, Ph.D., FEBU, FECSM

-

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové urologické obce v Čechách!

Dovolte mi, abych nejprve poděkoval těm z Vás, kdo jste mi v 1. kole letošních voleb do Výboru ČUS dali svůj hlas.

Díky tomu jsem se, jak je teď moderní říkat, ocitnul v dobré společnosti. A to není nadsázka, ale konstatování reality. Jsem velmi rád, že mohu být ve společnosti předních urologů, specialistů, a hlavně vynikajících osobností, kterých si vážíme. Vážíme si jich jak po stránce odborné, tak po stránce lidské a u části z nich si ceníme také práce v dosavadním Výboru ČUS. A že to byl pořádný kus práce, o tom tu jistě nemusím dlouze mluvit.

Možná ale právě proto je vhodné, abych vysvětlil pohnutky, se kterými Vás prosím, abyste mi přízeň z prvního kola zachovali i v kole druhém.

První vize, s níž kandiduji je, že bych se rád podílel na všem, co udrží urologii na pevné pozici mezi ostatními základními obory medicíny. Nechtěl bych totiž zažít dobu, kdy budeme nuceni připojovat jednotlivá urologická pracoviště do větších chirurgických klinik a primariátů s tím, že „je to stejně jen chirurgie“. Aktivní práce ve Výboru a v GPPU (Grémiu přednostů a primářů urologie) by měla být odrazovým můstkem pro toto snažení.

Druhým cílem, s nímž se ucházím o Vaši podporu, je pomoc k zefektivnění manažerské práce a finančních toků. Každodenně se totiž v roli primáře velké fakultní kliniky ocitám v situaci, kdy je nutno každou korunu dvakrát v ruce otočit, než je na něco použita… Mnohdy je nutno volit mezi alternativami, které by v normálně a dlouhodobě fungujícím systému zdravotnictví ani neměly nastat (např. komu a jaký typ léčby poskytnout, na co ještě zbude, atd.).  Nabízím tedy znalosti o fungování ekonomiky klinického i ambulantního pracoviště a nabízím také své komunikační a argumentační schopnosti při jednání s plátci zdravotní péče. Chci tím říci, že se nebudu bát se ozvat a bojovat za práva urologie. Současně bych rád zdůraznil, že v tomto bodě vidím také prostor pro dlouho opomíjenou spolupráci nemocničních a ambulantních specialistů.

Třetím mým cílem, který bych Vám nyní rád představil, je, že bych se chtěl zasadit o vznik Certifikovaného kurzu Klinické andrologie, a také o další vzdělávání v tomto oboru. Cítil bych jako nutné podpořit aktivity propojující mezioborově urologii a reprodukční a „sexuální medicínu“, jejíž součástí urologie zcela nedílně je a urolog by měl být v tomto týmu vždy lídrem. Mimořádný zájem kolegů o specializační vzdělávání v tomto oboru je dokladem toho, že takový přístup by byl velmi žádoucí. Protože budoucnost každého oboru se ukrývá především ve služebně mladších kolezích, rád bych je zapojil do různých aktivit na evropské i světové úrovni v této oblasti a systematicky je podporoval ve složení zkoušky FECSM (Fellow of the European Committee of Sexual Medicine). Zkrátka – nesmíme se bát, vychovat si své nástupce v oboru, i když se z nich za pár let mohou stát naši konkurenti.
S tím souvisí i nutnost podpořit úsilí a snahu o vznik subspecializací, kterých mají jiné odborné společnosti o poznání více. A možná i tím urologie ztrácí nabyté pozice, za kterými stojí roky trvající intenzivní práce (ženská urologie, neurourologie).

Cíl čtvrtý: Dvacet jedna let, po které se v oboru pohybuji, není ani mnoho ani málo na to, abych si nepamatoval, jaké je být rezidentem – školencem. Vidím jako nejvýš vhodné zabezpečit podporu všem rezidentským aktivitám, které souvisejí s plnou edukací v oboru urologie.  Navíc, mohu nabídnout rezidentům pohled a podporu zástupce odborů, které nejsou mnohdy zaměstnavatelem vnímány pozitivně, ale přesto mladým rezidentům mohou pomáhat.

Jako pátý a poslední bod bych rád zmínil oblast, která je podle mého názoru poněkud neprávem opomíjená. Myslím si totiž, že dobře odvedenou práci celé české urologie je třeba náležitě „prodat“, a to nejen po odborné stránce – kdy bude vidět kvalitně odvedenou péči o naše pacienty, ale i po stránce laické – tedy ve smyslu zintenzivnění edukačních a PR aktivit pro širokou veřejnost. Jako člověk, který v komunikaci s médii má jisté zkušenosti, nabízím pomocnou ruku i v této oblasti.

Pokud máte na fungování a na budoucnost urologie stejný pohled, jako já, a pokud vidíte v rámci našeho oboru stejný žebříček priorit, jako já, budu velmi rád, když to vyjádříte svou podporou i ve druhém kole volby.

Všem z vás, kteří tak učiní, velmi děkuji a slibuji, že jsem připraven se zapojit do smysluplné práce, která v České republice povede k udržení prestiže lékařů a urologů obzvlášť.

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

předseda Andrologické sekce ČUS ČLS JEP
primář Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha

Praha, 28. srpna 2015

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-