Menu

Reakce výboru ČUS ČLS JEP týkající se revize preskripce solifenacinu ze strany VZP

-

Vysvětlení revizní činnosti VZP konané pro preskripci solifenacinu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nedávno jsme vás mailingem a na našich webových stránkách informovali o skutečnosti, že jsme od řady našich ambulantních kolegů obdrželi zprávy o tom, že VZP provádí v jejich ambulantních pracovištích revizi preskripce solifenacinu za období 2013 – 2015 a je připravena přikročil i k penalizaci za tuto činnost (zejména při nedodržení indikačních kritérií nebo jejich neadekvátním uvedení do zdravotnické dokumentace).

V naší zprávě (viz www.cus.cz) je mimo jiné uvedeno,

  • že je nám známo, že tato činnost nemá ekonomickou logiku, protože solifenacin je v současné době v nejběžnější denní dávce (5 mg) nejlevnějším lékem na hyperaktivní močový měchýř na trhu
  • že není ve strategickém zájmu České urologické společnosti ČLS JEP měnit současně platnou kategorizaci léků na hyperaktivní močový měchýř, potažmo i indikační kritéria preskripce jednotlivých skupin léků.

Jako reakci na tuto aktivitu VZP se výbor společnosti obrátil na Ústředí VZP s dotazem na smysl a rozsah této aktivity.

Nyní jsme byli Ústředím VZP informování, že proběhl interní průzkum této aktivity a že bylo zjištěno,

  • že se jedná o aktivitu revizního odboru pouze v Regionální pobočce Plzeňského kraje, pod který patří zdravotnická zařízení v Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském kraji
  • že byl Ústředím VZP vydán Regionální pobočce Plzeňského kraje příkaz k zastavení této činnosti

Vážení kolegové, pokud bude i nadále ve vašich ambulancích výše uvedená revizní činnost probíhat, dejte nám vědět a budeme ve spolupráci s jednotlivými složkami VZP tuto situaci řešit.

S pozdravy za výbor ČUS,
doc. MUDr. Roman Zachoval, PhD
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Praha, 9.7. 2015

Reakce výboru ČUS ČLS JEP týkající se revize preskripce solifenacinu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v posledních dnech obdržel výbor ČUS od řady ambulantních urologů z celé České republiky zprávu o aktuálně zahájené revizní činnosti VZP vůči nim. Jedná se o revizi veškerého předepsaného solifenacinu za období od 1.1.2013 až doposud.

Výbor ČUS doporučuje všem urologům, kteří jsou nebo budou v této záležitosti VZP osloveni, aby jako argumentaci pro obhájení svého postupu (tedy předpisu solifenacinu) použili splnění platných indikačních kritérií pro presripci anticholinergik 2. generace, samozřejmě podloženou adekvátními zápisy ve zdravotnické dokumentaci.

Výboru ČUS, stejně jako řadě členů ČUS, je již dlouhodobě známa skutečnost, že solifenacin je od 1.7. 2013 v dávce 5 mg nejlevnější běžnou denní anticholinergickou léčbou dostupnou v ČR. Dle našeho názoru by tento ekonomický argument v jednotlivých případech měla VZP vzít v úvahu.

Upozorňujeme však, že toto není argumentem pro preskripci solifenacinu mimo indikační kritéria.

Rovněž zdůrazňujeme, že řešení celé problematiky pomocí změny indikačních kritérií nebo dokonce změny v kategorizaci lékových skupin není z hlediska dlouhodobé koncepce péče o pacienty s dysfunkcí mikce vhodné ani žádoucí.

Za výbor ČUS ČLS JEP
Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. (předseda SUNU)
Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
As. MUDr. Michaela Matoušková
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

V Praze, 12. 6. 2015

Reakce výboru ČUS ČLS JEP týkající se revize preskripce solifenacinu ze strany VZP (PDF)

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-