Menu

Ukončení korporátního členství v Evropské urologické společnosti

-

Výbor České urologické společnosti ČLS JEP (ČUS) musel přistoupit vzhledem k ekonomické situaci k vypovězení korporátního členství ČUS v Evropské urologické společnosti (EAU). Tento krok byl diskutován a následně i schválen plenární schůzí ČUS během 58. výroční konference ČUS v Ostravě. V praxi to znamená, že členům ČUS končí automatické členství v EAU ke konci března 2013. Ti, kteří budou mít zájem nadále zůstat členy EAU, budou muset provést individuální registraci a uhradit příslušné členské příspěvky.

Výbor ČUS však plánuje nadále pokračovat v podpoře mladých českých urologů. Proto nabízí rezidentům, po splnění určitých podmínek, možnost úhrady členských příspěvků EAU. Informace o zmíněných podmínkách bude rezidentům zaslána e-mailem a bude uveřejněna na webu ČUS. V dopisu předsedy EAU, pana profesora Abrahamssona, jsou popsány výhody členství v EAU, ceník a především e-mail, na který se mohou zájemci o členství v EAU přihlásit. Členská evidence EAU Vás bude na základě Vašeho e-mailu dále kontaktovat. Další podrobnosti jsou k dispozici na http://www.uroweb.org/about-eau/membership/. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím sekretariát ČUS (sekr@cus.cz).

EAU Membership

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-