Menu

Volby 2015 – prohlášení výboru ČUS

-

Vážení přátelé,

jak asi všichni víte, v letošním roce proběhnou volby do výboru ČUS. Stávající výbor provedl všechny procedurální kroky, které vyplývají ze Stanov ČUS a ČLS JEP. Byla určena volební komise ve složení prim. MUDr. Pavla Toufarová, MUDr. Michael Janský a prim. MUDr. Jaroslav Pernička. Volební komise zahájila svoji činnost a zvolila předsedou MUDr. Michaela Janského.
Výbor současně stanovil i termíny prvního a druhého kola, ze kterých vyplývá i doba trvání volební kampaně. Volební kampaň před prvním kolem bude trvat od současné chvíle do 20. 4. 2015, před druhým kolem pak od data zveřejnění výsledků prvního kola do 20. 7. 2015. Konkrétní informace, stejně jako všechny detaily o průběhu voleb, naleznete v přiloženém dopise.
Využívám tedy této možnosti a zahajuji předvolební kampaň. Pro vyjádření vašich názorů je vyčleněna část webu ČUS – příspěvky tedy, prosím, posílejte na e-mail sekretariátu ČUS, budou obratem umístěny na web pod záložkou „Volby“ v sekci „Pro odborníky“.
Rád bych zdůraznil, že jedním z cílů, který stávající výbor považoval za prioritu již v době svého nástupu, bylo zapojení většího počtu členů do aktivit a života společnosti. Snažili jsme se k tomu zajistit formální předpoklady, tedy aktivně pracující sekretariát a dobře fungující komunikační nástroje.
Dle mého soudu se aktivita uvnitř společnosti musí projevit právě v souvislosti s přicházejícími volbami. Předvolební období je tou nejlepší chvílí, kdy by měly být formulovány myšlenky, plány rozvoje i dalšího směřování a kdy by se měly profilovat nové osobnosti.
Urologická komunita v sobě sdružuje celou řadu skupin s částečně odlišnými zájmy a prioritami. Jen namátkou můžeme jmenovat soukromé ambulantní urology, urology z menších i velkých nemocnic, urology z fakultních zařízení, rezidenty, mladé urology po ukončení specializace a jistě bychom mohli jmenovat i další. Tyto skupiny by měly jasně formulovat své názory i zájmy, a to jak ve smyslu analýzy pohledu na stávající situaci, tak ve smyslu požadavků obsahových i personálních.
Vyzývám proto všechny členy ČUS k zamyšlení, k jasnému formulování svých cílů a přání i k výběru jedinců, které jsou schopni tyto cíle a přání prosazovat.

Za výbor ČUS ČLS JEP
Marek Babjuk

V Praze 17. 2. 2015

Průvodní dopis – I. kolo voleb 2015 (PDF)

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-