Menu

Příspěvek prim. MUDr. Jana Jandejska, MBA

-

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, prosím, abych Vám všem poděkoval za hlasy v 1. kole voleb do výboru ČUS.

Výsledek mne překvapil, ocitnul jsem se ve společnosti elitních urologů, zástupců klinik a ambulantních specialistů. Je to pro mne, zástupce malé okresní kolínské nemocnice, velká výzva uspět v 2. kole. Myslím si, že zástupce nemocnic má být členem výboru ČUS a přinášet do práce výboru pohledy a myšlenky z denní praxe.

Urologie jako obor se ocitá na rozcestí, ocitá se v těžké době finanční, ocitá se pod silným tlakem ostatních styčných lékařských oborů, ocitá se v situaci, která proti sobě staví zcela nelogicky a uměle část ambulantní a část nemocniční. Ocitá se v situaci nejasného vzdělávání v oboru, ocitá se v situaci, kdy se potýkáme s úbytkem nových zájemců o urologii. Ocitá se pod tlakem vzniku nových technologií a postupů, které nám ukrajují část naší náplně práce. A je navíc nutné si čestně přiznat, že v naší urologii existují různé proudy, skupiny a to často s protichůdnými zájmy.

Nebudu zde rozbírat proč tomu tak je, jak tato situace vznikla, kdo za ni může. Nabízím svou představu o řešení této situace. Papír unese vše, ale já budu nabízet pouze řešení, o kterých jsem přesvědčen, že fungují.

Co vidím jako prioritu své práce a na co bych se chtěl zaměřit?

Spolupráce ambulantních specialistů a nemocničních lékařů, všemi oblíbené téma. Řešení? V obou složkách pracuji, vím jaké problémy jsou v ambulanci, vím jaké problémy jsou v nemocnici. Slušnost, kolegialita, vzájemná úcta a respekt jedné a druhé složky. Pevná a jasně daná pravidla vzájemné spolupráce, která musí být pro obě složky výhodná. Jedna část bez druhé nemůže existovat, nelze se proti sobě vymezovat, ale spolupracovat.

Řešení finanční situace. Každodenní problém primářů a přednostů oddělení a klinik. Již v tomto výboru jsem se jako zástupce GPPU podílel na řešení finanční situace, letošní rok přinesl po dlouhé době navýšení úhrad v rámci DRF systému za některé diagnózy v urologii. Co vidím jako nezbytné? Podílet se jako urologická společnost na kultivaci DRG systému. Aktivně se zapojit do projektu restart DRG, kde je potřeba velice tvrdě hájit zájmy všech urologů, jak ambulantních, tak nemocničních. Pravidelné ekonomické vzdělávání všech, kteří o to projeví zájem. V rámci GPPU a SAU pořádat setkání členů, kde významnou náplní budou ekonomické problémy a nástin jejich řešení.

Chci a budu spolupracovat se všemi, kteří o to projeví zájem. Chci a budu podporovat zvýšení prestiže a společenského postavení všech urologů.

V Kolíně 7. 7. 2015
prim.MUDr.Jan Jandejsek, MBA

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-