Menu

Výsledky soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2018

-

Dne 18. 10. 2019 proběhlo na plenární schůzi, která se uskutečnila během 65. Výroční konference ČUS ČLS JEP v Praze, předání cen o nejlepší vědecké publikace za rok 2018.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 22 publikací ve třech kategoriích. V kategorii A bylo hodnoceno čtrnáct publikací, v kategorii B tři publikace a v kategorii D 5 publikací. Seznam prací přihlášených do soutěže je k dispozici ZDE

Komise pro udílení cen ČUS o nejlepší vědeckou publikaci byla složena z 26 členů, na sekretariát ČUS dorazilo 22 obálek s hodnocením. Vyřazeno bylo jedno hodnocení z důvodu chybného hodnotícího formuláře a chybně použité metodiky, z toho důvodu nebylo možné hodnotit žádnou z kategorií. Další dvě došlá hodnocení byla na chybném formuláři, proto byla hodnocena pouze kategorie D. U dalších dvou hodnocení bylo neplatné hodnocení v kategorii D z důvodu nedodržení stanovené metodiky.

Komise složená z pověřeného člena výboru ČUS, revizní komise ČUS a zástupce sekretariátu ČUS zasedala 6. září 2019. Komise z došlých hodnocení sestavila konečné pořadí dle Pravidel pro udílení cen ČUS za nejlepší vědecké publikace. Výbor ČUS ČLS JEP děkuje všem členům Komise pro udílení cen ČUS za aktivní přístup.

Výsledky soutěže jsou následující: 

Kategorie A – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF

 1. místo

Pacik D, Plevova M, Urbanova L, Lackova Z, Strmiska V, Necas A, Heger Z, Adam V. Identification of Sarcosine as a Target Molecule for the Canine Olfactory Detection of Prostate Carcinoma. Scientific Reports. (2018) 8:4958 | DOI:10.1038/s41598-018-23072-4. IF 4,122

 1. místo

Krhut J, Borovička V, Bílkova K, Sýkora R, Míka D, Mokris J, Zachoval R. Efficacy and safety of mirabegron for the treatment of neurogenic detrusor overactivity—prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Neurourol Urodyn 2018; 37(7):2226-2233. IF 3,560

 1. místo

Pitra T, Pivovarcikova K, Tupy R, Alaghehbandan R, Barakova T, Travnicek I, Prochazkova K, Klatte T, Chlosta P, Hes O, Hora M. Magnetic resonance imaging as an adjunct diagnostic tool in computed tomography defined Bosniak IIF-III renal cysts: a multicenter study. World J Urol. 2018 Jun;36(6):905-911. doi: 10.1007/s00345-018-2176-z. Epub 2018 Jan 30. IF 2,981

 1. místo

Krhut J, Gärtner M, Mokris J, Horcicka L, Svabik K, Zachoval R, Martan A, Zvara P. Effect of Severity of Urinary Incontinence on Quality of Life in Women. Neurourol Urodyn 2018; 37: 1925-1930. IF 3,560

 1. místo

Staník M, Poprach A, Mavík D, Capak I, Maluskova D, Mareckova N, Lakomy R, Jarkovsky J, Dolezel J. Clinically node-positive bladder cancer: oncological results of induction chemotherapy and consolidative surgery. Neoplasma. 2018;65(2):287-291. doi: 10.4149/neo_2018_170403N239. IF 1,696

 1. – 7. místo

Drlík M, Kočvara R, Sedláček J, Dítě Z, Vítková I, Komarc M. Distal urethral plate adhesions: New anatomical perspective in hypospadias. J Pediatr Urol. 2018 Apr;14(2):164.e1-164.e5. doi: 10.1016/j.jpurol.2017.10.011. Epub 2017 Nov 17. IF 1,935

 1. – 7. místo

Sobotka R, Capoun O, Hanus T, Kalousova M, Soukup V. The importance of serum osteopontin and stanniocalcin-1 in renal cell carcinoma. Neoplasma 2018; 65: 6. doi:10.4149/neo_2018_171123N759. IF 1,696

 1. místo

Zachoval R, Nencka P, Vašáková M, Kopecká E, Borovička V, Wallenfels J, Čermák P. The incidence of subclinical forms of urogenital tuberculosis in patients with pulmonary tuberculosis. Journal of Infection and Public Health, 2018,11(2),243-245 DOI: 10.1016/j.jiph.2017.07.005. IF 2,118

 1. místo

Staník M, Macík D, Čapák I, Marečková N, Lžíčařová E, Doležel J. Sentinel lymph node dissection in prostate cancer using superparamagnetic particles of iron oxide: early clinical experience. International Urology and Nephrology (2018) 50:1427–1433. IF 1,692

 1. místo

Zachoval R, Dukátová K, Švabík K. Vaginal ultrasound for imaging of a urinary bladder mass and treatment of a large leiomyoma of the urinary bladder in pregnancy. International Urogynecology Journal, 2018, 29(4), 601 – 602. DOI: 10.1007/s00192-017-3505-2. IF 2,078

 1. místo

Dolejsova O, Kucera R, Fuchsova R, Topolcan O, Svobodova H Hes O, Eret V, Pecen L, Hora M. The Ability of Prostate Health Index (PHI) to Predict Gleason Score in Patients With Prostate Cancer and Discriminate Patients Between Gleason Score 6 and Gleason Score Higher Than 6-A Study on 320 Patients After Radical Prostatectomy. Technol Cancer Res Treat. 2018 Jan 1;17:1533033818787377​. IF 1,646

 1. místo

Brisuda A, Háček J, Čechová M, Škapa P, Babjuk M. Clinical and cytopathological factors affecting the cellularity cellularity of urinary cell blocks and the implication for diagnosisand follow‐up of urinary bladder urothelial carcinoma. Cytopathology. 2018;29:537–544. IF 1,473

 1. – 14. místo

Krhut J, Martan M, Zachoval R, Hanus T, Horcicka L, Svabík L, Zvara P. Is it possible to cure the symptoms of the overactive bladder in women? Int Urol Nephrol. 2018; 50: 433 – 439. IF 1,564

 1. – 14. místo

Pacovský J, Hyšpler R, Hušek P, Navrátil P, Broďák M. Colloid Osmotic Pressure Participates on the Post-transplant Lymphocele Pathogenesis. Transplant Proc. 2018 Dec;50(10):3422-3425. doi: 10.1016/j.transproceed.2018.06.043. Epub 2018 Jun 30. IF 0,806

 

Kategorie B – Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie

 1. místo

Zachoval R, Krhut J, Krhovský M, Švihra J. Frekvence intermitentní katetrizace u pacientů se spinální lézí v České republice. Ces Urol 2018, 22(3):176-187

 1. místo

Vavřík T, Dolejšová O, Sedláčková H, Mrkos D, Ferda J, Kastner J, Fuchsová R, Topolčan O, Hes O, Hora M. Využití softwarové fúze multiparametrické magnetické rezonance a transrektální ultrasonografie při cílené biopsii nejen signifikantního karcinomu prostaty. Ces Urol 2018; 22(4): 257–265

 1. místo

Pitra T, Dikanová M, Hora M, Michal M, Hes O, Pivovarčíková K. Porovnání výsledků invazivních vyšetření a močové cytologie: Zkušenosti jednoho urologického centra po prvním roce užívání Pařížské klasifikace pro hodnocení močových cytologií. Ces Urol 2018, 22(4):275-284

Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN) (kategorie C):

-nebyla přihlášena žádná práce

Kategorie D – Video publikované v časopise Česká urologie

 1. místo

Milan Čermák, Eva Hoření, František Chmelík, Jiří Heráček, Jiří Kočárek. Robotická rozšířená pánevní lymfadenektomie u pacienta s biochemickou recidivou karcinomu prostaty. Ces Urol 2018, 22(1):11-13

 1. místo

Eva Hoření, Milan Čermák, František Chmelík, Jiří Heráček, Jiří Kočárek. Extraperitoneální robotická radikální prostatektomie s bilaterálním šetřením nervově‑cévních svazků. Ces Urol 2018, 22(2):84-86

 1. místo

Michal Balík, Otakar Sotona. Laparoskopická korekce parastomální kýly po laparoskopické radikální cystektomii. Ces Urol 2018, 22(3):156-158

 1. místo

Petr Hušek, Josef Košina, Jaroslav Pacovský. Roboticky asistovaná resekce objemného angiomyolipomu levé ledviny. Ces Urol 2018, 22(4):234-237

 1. místo

Vladimír Študent ml., Igor Hartmann, Jan Šarapatka, Vladimír Študent. Roboticky asistovaná pyeloplastika pro obstrukci pelviureterálního spojení. Ces Urol 2018, 22(4):238-241

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-