Menu

Odborné akce s tématikou sekce pořádané v ČR - pediatrická sekce

-

Odborné akce v roce 2022:

Světový kongres dětské chirurgie, 12. - 13. 10. 2022, Praha 

- včetně dětské urologie, organizuje prof. Rýgl z FN Motol

Specializační odborná stáž v dětské urologii – organizuje Subkatedra dětské urologie IPVZ
Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru urologie a dětská nefrologie.
3. 10. 2022 - 2. 11. 2022
Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 6, Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Odborná stáž – Dětská urologie v praxi - organizuje Subkatedra dětské urologie IPVZ
Určeno pro dětské nefrology a urology.
Program: Dětská urologie v ambulantní praxi
7. 11. 2022 - 8. 11. 2022
Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 6, Urologická
klinika VFN a 1. LF UK v Praze

 

Odborné akce v roce 2017:

Kurzy IPVZ

Všechny kurzy a informace k nim jsou dostupné zde: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/hledani-vzdelavaci-akce/vysledky-hledani

 

Infekce močových cest u dětí a dospívajících – příčiny, komplikace, léčba, praktické kazuistiky

Místo konání: Urologická klinika VFN a 1-LFUK, Praha 2, Ke Karlovu 6, (5. Patro)

Datum: 1. 4. 2017

Přihlášení na akci: www.ipvz.cz

Vedoucí kurzu: doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

Pozvánka s programem: Infekce močových cest u dětí a dospívajících příčiny komplikace léčba, praktické kazuistiky

 

Odborné akce v roce 2016:

Kurzy IPVZ

Všechny kurzy a informace k nim jsou dostupné zde: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/hledani-vzdelavaci-akce/vysledky-hledani

Laparoskopie v dětské urologii (1. 2. 2016 - 2. 2. 2016, Praha)

Specializační odborná stáž v dětské urologii (29. 3. 2016 - 22. 4. 2016, Praha)

Kurz – Urologická onemocnění vyžadující celoživotní péči, přechod z adolescence do dospělosti (2. 4. 2016, Praha)

Kurz – Laparoskopie v urologii (11. 4. 2016, Praha)

Specializační odborná stáž v dětské urologii (2. 5. 2016 - 27. 5. 2016, Praha)

Odborná stáž v dětské urologii (16. 5. 2016  - 20. 5. 2016, Praha)

Odborná stáž v dětské urologii (30. 5. 2016 - 3. 6. 2016, Praha)

 

  • Výroční kongres ČUS, České Budějovice, Výstaviště České Budějovice, 19. - 21. 10. 2016
  • Kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Olomouc, 12. - 14. 10. 2016

 

Odborné akce v roce 2015:

Kurzy IPVZ

Odborná stáž – Videourodynamické vyšetření

Termín konání: 24. 11. 2015

Místo konání: Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, Ke Karlovu 6, Praha 2

Bližší informace ZDE

 

Odborná stáž v dětské urologii

Termín konání: 30. 11. 2015 - 4. 12. 2015

Místo konání: Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, Ke Karlovu 6, Praha 2

Bližší informace ZDE

 

26. Congress European Society for Paediatric Urology, 14. - 18. 10. 2015

Joint Meeting with Society for Pediatric Urology, American Association of Pediatric Urologists, American Academy of Pediatrics (Section on Urology), Society for Fetal Urology, International Children’s Continence Society

Dates of the Meeting: October 14-18th, 2015

ESPU congress 2015 announcement

Lékaři z České republiky prezentovali celkem 10 sdělení - viz dokument

Prezentace českých lékařů na 26. ESPU kongresu


ESPU 2015 Prague

 

 

Odborné akce v roce 2014:

Výroční setkání dětských urologů, nefrologů a pediatrů, Kurdějov, 29. - 31. 5. 2014

Pořadatel: Pediatrická sekce České urologické společnosti ČLS JEP

Odborný program:  Megauretery, Rekonstrukční operace v dětské urologii, Varia

Abstrakta: nejpozději do 15. 3. 2014,zasílejte na email pzerhau@fnbrno.cz

Konference dětských urologů, nefrologů a pediatrů - I. informace

 

Kurz IPVZ, Pediatrická andrologie - důsledky poruch chlapeckého genitálu

26. 4. 2014, vedoucí kurzu doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., FEAPU

Pozvánka na kurz: Pediatrická andrologie-důsledky poruch chlapeckého genitálu

 

Kurz Dětská urologie - povinný specializační kurz pro rezidenty urologie

březen 2014, vedoucí kurzu prim. MUDr. Ivo Novák, Ph.D.

 

Odborné akce v roce 2013:

Výroční setkání dětských urologů, nefrologů a pediatrů, Deštné v Orlických horách, 12. - 14. 9. 2013

 

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-