Menu

Plán odborných aktivit České urologické společnosti na rok 2014

-

Leden:

Urodynamické vyšetření, 31. 1. 2014

LF UP Olomouc

Povinný předatestační kurz

 

Únor:

Ženská urologie, 7. 2. 2014

LF UP Olomouc

Povinný předatestatční kurz

 

Postgraduální kurz dětské urologie, Novinky v endoskopii, 26. 2. 2014

Urologická klinika LF UK Hradec Králové

Info: http://www.cus.cz//pro-odborniky/akce/postgradualni-kurz-detske-urologie-a-workshop-novinky-v-endoskopii-v-urologii/

 

Březen:

Kurz operační onkourologie, 7. 3. 2014

2. LF UK Praha

Info: http://www.cus.cz//pro-odborniky/akce/kurz-operacni-onkourologie-2/

 

Plzeňský jarní urologický seminář, 27. 3. 2014

Plzeň

Info: http://www.cus.cz//pro-odborniky/akce/plzensky-jarni-urologicky-seminar/

 

2. český video-kongres , 28. 3. 2014

Hradec Králové

Tipy a triky urologické operativy

Info: http://www.cus.cz//pro-odborniky/akce/2-cesky-video-seminar-tipy-a-triky-urologicke-operativy/

 

Aktuální aspekty léčby karcinomu prostaty, 28. 3. 2014

Praha, FN Motol

Info: http://www.cus.cz//pro-odborniky/akce/aktualni-aspekty-lecby-karcinomu-prostaty/

 

Duben:

Pražský urologický seminář na téma ” Non-.neurogenní LUTS u mužů”, 3. 4. 2014

Hotel Hilton Prague

Info: http://www.cus.cz//pro-odborniky/akce/prazsky-urologicky-seminar-3/

 

Karcinom prostaty – nové pohledy na diagnostiku a léčbu v roce 2014, 5. 4. 2014

Workshop Onkourologické sekce ČUS

Hotel Hilton Prague

Info: http://www.cus.cz//pro-odborniky/akce/karcinom-prostaty-noce-pohledy-na-diagnostiku-a-lecbu-v-roce-2014/

 

Onkourologie I., 8. 4. 2014  (nádory močového měchýře a ledvin)

LF MU Brno

Povinný předatestatční kurz

 

Onkourologie II. , 24. 4. 2014 (nádory prostaty, varlat, penisu)

LF UP Olomouc

Povinný předatestační kurz

 

Aktuální otázky nejen z urologie, 24. 4. 2014

NH Hotel Prague

Info: http://www.cus.cz//pro-odborniky/akce/aktualni-otazky-nejen-z-urologie/

 

Novinky v diagnostice a léčbě, doporučené postupy, DRG systém, specializační vzdělávání v urologii,  právní vzdělávání – 3. ročník,  25. 4. 2014

Hotel ILF, 140 00 Praha 4, Budějovická 743/15

Info: http://www.cus.cz//pro-odborniky/akce/novinky-v-diagnostice-a-lecbe-doporucene-postupy-drg-system-specializacni-vzdelavani-v-urologii-pravni-vzdelavani-3-rocnik/

 

Pediatrická andrologie – důsledky poruch chlapeckého genitálu, 26. 4. 2015

Urologická klinika VFN a 1.LF UK, Praha 2, Ke Karlovu 6

Kurz celoživotního vzdělávání IPVZ

Info: http://www.cus.cz//pro-odborniky/akce/pediatricka-andrologie-dusledky-poruch-chlapeckeho-genitalu/

 

Květen:

Ultrasonografie v urologii, 14.,15. a 16. 5. 2014

3. LF UK Praha

Povinný předatestatční kurz

 

Ženská urologie, 29. 5. 2014

3. LF UK Praha

Povinný předatestační kurz

Info: http://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/kurz-zenska-urologie-2/

 

Konference dětských urologů, nefrologů a pediatrů, 29. 5. – 31. 5. 2014

Kurdějov

Info: http://www.cus.cz//pro-odborniky/akce/konference-detskych-urologu-nefrologu-a-pediatru/

 

Červen:

Mezioborová spolupráce urologů a neurologů při diagnostice a léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou, 12.-13. 6. 2013

Resort Svatá Kateřina, Počátky

Info: http://www.cus.cz//pro-odborniky/akce/mezioborova-spoluprace-urologu-a-neurologu-pri-diagnostice-a-lecbe-pacientsu-s-roztrousenou-sklerozou/

 

Východočeský urologický seminář, 16. 6. 2014

Restaurant grill Duran, Hradec Králové

Info: http://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/vychodocesky-regionalni-urologicky-seminar/

 

Září:

Andrologická urologie, 11. 9. 2014

1. LF UK Praha

Povinný specializační kurz

Pozvánka – Specializační kurz Andrologická urologie

 

Urodynamické vyšetření, 18. 9. 2014

2. LF UK Praha a LF UK Plzeň

Povinný specializační kurz

Kurz Urodynamické vyšetření

 

Onkourologie II., 19. 9. 2013 (nádory prostaty, varlat, penisu )

2. LF UK Praha a LF UK Plzeň

Povinný specializační kurz

Pozvánka Kurz Onkourologie II

 

Říjen:

 60. výroční konference ČUS, 22. 10. – 24. 10. 2014

Brno, hotel Voroněž

Info: www.cus.cz

 

Listopad:

Ultrasonografie v urologii, 14. 11. 2013

LF UP Olomouc

Povinný předatestační kurz

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-