Menu

Jednodenní kurzy Klinická andrologie v praxi 2014

-

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Andrologická sekce ČUS ČLS JEP připravila na letošní podzim 10 jednodenních kurzů s názvem Klinická andrologie v praxi. Jedná se o kurzy určené všem zájemcům o praktické zvládnutí základní andrologické diagnostiky a léčby v klinické praxi. Každý z kurzů trvá 8 hodin a je určen pro 1-2 účastníky na jednom z uvedených pracovišť. Kurz je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží potvrzení o účasti a 6 kreditů v rámci celoživotního vzdělávání lékařů.

Kurz není kompetitivní aktivitou k teoretickému kurzu Andrologie v rámci specializačního vzdělávání (ten je v gesci Urologické kliniky 1. LF UK Praha) – letos se koná 11. září 2014.

Termíny, vedoucí kurzu a pracoviště:

10. 9. 2014     MUDr. Bittner, FEBU, FECSM – Urologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha

10. 9. 2014     MUDr. Matúš Chocholatý, FEBU, FECSM – Urologická klinika FNM a 2. LF UK Praha

17. 9. 2014     MUDr. Bittner, FEBU, FECSM – Urologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha

19. 9. 2014     MUDr. Marek Broul, FECSM – Klinika urologie a robotické chirurgie MN v Ústí nad Labem

22. 9. 2014     MUDr. Miroslav Louda, PhD. – Urologická klinika FN Hradec Králové

1. 10. 2014     MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM – Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

6. 10. 2014     MUDr. Miroslav Louda, PhD. – Urologická klinika FN Hradec Králové

15. 10. 2014   MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM – Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

31. 10. 2014   MUDr. Marek Broul, FECSM – Klinika urologie a robotické chirurgie MN v Ústí nad Labem

19. 11. 2014   MUDr. Matúš Chocholatý, FEBU, FECSM – Urologická klinika FNM a 2. LF UK Praha

Náplň kurzu: 

Teoretická část – základní teoretický úvod v délce 30-45 minut

Praktická část – základní andrologické ambulantní vyšetření

  • specializovaná vyšetření – duplexní USG, TRUS
  • možnosti léčby specifických onemocnění (inj. léčba M. Peyronie, ESWL, intrakavernózní aplikace PGE1)
  • řešení urgentních stavu (priapismus)
  • interpretace endokrinologických nálezů
  • ev.  návštěva CAR – centra asistované reprodukce

Garantem je MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM (resp. Andrologická sekce ČUS ČLS JEP).

Realizace je podpořena Výborem ČUS ČLS JEP a společností Eli Lilly.

Registrace a další informace na e-mailu: sekr@cus.cz

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

Termín kurzu Místo konání Volná místa
10.9.2014
Urologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha
1
10.9.2014
Urologická klinika FNM a 2. LF UK Praha
0
17. 9. 2014
Urologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha
0
19. 9. 2014
Klinika urologie a robotické chirurgie MN v Ústí n. Labem
0
22. 9. 2014
Urologická klinika FN Hradec Králové
0
1. 10. 2014
Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha
0
6. 10. 2014
Urologická klinika FN Hradec Králové
0
15. 10. 2014
Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha
0
31. 10. 2014
Klinika urologie a robotické chirurgie MN v Ústí n. Labem
0
19. 11. 2014
Urologická klinika FNM a 2. LF UK Praha
0
Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-