Menu

Výsledky soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2013

-

Dne 23. 10. 2014 proběhlo v rámci slavnostního večera 60. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci za rok 2013. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 14 publikací ve třech kategoriích. Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci byla složena z 28 členů a na sekretariát přišlo celkem 24 obálek s hodnocením. Výbor všem členům Komise děkuje za aktivní přístup.

Výsledky tajného hlasování jsou následující:

Kategorie A – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF

1. místo – Minárik I, Lašt’ovička J, Budinský V, Kayserová J, Špíšek R, Jarolím L, Fialová A, Babjuk M, Bartůňková J: Regulatory T cells, dendritic cells and neutrophils in patients with renal cell carcinoma, Immunology Letters 152 (2013) 144–150, IF 2.337

2. místo – Brodak M, Spacek J, Pacovsky J, Krepinska E: Multidisciplinary approach as the optimum for surgical treatment of retroperitoneal sarcomas in women, EUR J Gynaecol Oncol. 2013;34(3):234-7, IF 1,843

3. místo – Hora M, Stránský P, Trávníček I, Ürge T, Eret V, Kreuzberg B, Baxa J, Mírka H, Petersson F, et. al.: Three-tesla MRI biphasic angiography: a method for preoperative assessment of the vascular supply in renal tumours—a surgical perspective, World J Urol (2013) 31:1171-1176, IF 2,888

4. místo – Šámal V, Mečl J, Šrám J: Submucosal Administration of OnabotulinumtoxinA in the Treatment of Neurogenic Detrusor Overactivity: Pilot Single-Centre Experience and Comparison with Standard Injection into the Detrusor, Urol Int, 2013, vol. 91, no. 4, s. 423-8., IF 1,065

5. místo – Stránský P, Eret V, Ürge T, Trávníček I, Chudáček Z, Hes O, Hora M: Laparoscopic adrenalectomy for metachronous ipsilateral metastasis following nephrectomy for renal cell carcinoma, Videosurgery Miniinv 2013; 8 (3): 221–22, IF 0,757

6. místo – Hora M, Stránský P, Klečka J, Trávníček I, Ürge T, Eret V, Ferda J, Petersson F, Hes O: Managing urine leakage following laparoscopic radical prostatectomy with active suction of the prevesical space, Videosurgery Miniinv 2013; 8 (1): 49-54, IF 0,757

Kategorie B – Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie

1. místo – Michal Staník, Ivo Čapák, Daniel Macík, Karol Bolčák, Eva Lžičařová, Jiří Vašina, Martin Šustr, David Miklánek, Jan Doležel: Vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prostaty – mapování primární lymfatické drenáže a zhodnocení přínosu pro staging onemocnění, Ces Urol 2013; 17(1): 42–50

2. místo – Radim Skalka, Radim Kočvara, Zdeněk Dítě, Jan Dvořáček, Tomáš Hanuš: Srovnání dlouhodobých výsledků u pacientů po augmentaci močového měchýře ileálním a gastrickým segmentem, Ces Urol 2013; 17(2): 109-117

3. místo – Milan Hora, Petr Stránský, Ivan Trávníče, Tomáš Ürge, Viktor Eret, Boris Kreuzberg, Jan Baxa, Hynek Mírka, Ondřej Hes, Jan Kastner, Jiří Ferda: Využití dvoufázové 3T MRI angiografie v plánování operační léčby u nádorů ledvin, Ces Urol, 2013; 17(3): 183-192

4. místo – Ivan Trávníček, Milan Hora, Ondřej Hes, Luboš Holubec: Současné možnosti predikce účinnosti systémové léčby metastatického karcinomu ledviny, Ces Urol, 2013; 17(4): 227–237

5. místo – Daniela Kovářová, Jana Hlaváčová, Olga Dolejšová, Petr Stránský, Jan Bulka, Milan Hora: Management poranění ledvin na urologické klinice FN Plzeň, Ces Urol, 2013; 17(3): 166–174

6. místo – Petra Kočovská, Pavla Toufarová, Jiří Klečka, Zdeněk Chudáček, Milan Hora: Cizí tělesa zavedená do urogenitálního traktu za účelem sexuální stimulace, Ces Urol 2013; 17(1): 28–35

Kategorie C – Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN)

1. místo nebylo uděleno.

2. místo – Miloš Broďák: Radikální prostatektomie, Olomouc: Solen 2013; 160. ISBN 978-80-7471-018-6

3. místo – Michaela Matoušková a kol.: Praktická urologie v kazuistikách, Praha: Axonite CZ 2013; 232. ISBN 978-80-904899-4-3
Pravidla pro udílení cen ČUS za nejlepší publikaci, složení komise pro udílení cen ČUS a další podrobnosti jsou dostupné na: http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/publikace/

Výhercům blahopřejeme!

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-