Menu

Podpora vzdělávání v dětské urologii

-

Projektový záměr IPVZ - Podpora specializačního vzdělávání v dětské urologii 2019-2022

V rámci projektu by mělo být podpořeno minimálně 5 školenců v dětské urologii

Součásti projektového záměru je i:

 • vypracování nového vzdělávacího programu odpovídající vyhlášce o nástavbových oborech z 25.července 2018, která stanoví dětskou urologii jako nástavbový obor na urologii či dětskou chirurgii a vyžaduje minimální délku školení 1,5 roku.
 • vypracování kompetencí dětských urologů

Cílem je zlepšení dostupnosti dětské urologické péče

 • vyškolením dalšího dětského urologa pro stávající centrum s jedním dětským urologem (tj. bez akreditace na celý program)
 • vyškolením dětského urologa pro nové centrum dětské urologie

Finanční podpora zahrnuje:

 • úhradu platu školence mateřskému pracovišti, které školence vysílá na akreditované pracoviště, po dobu školení
 • úhrada povinných vzdělávacích akcí (kurzů)
 • úhrada školícímu akreditovanému pracovišti
 • úhrada za přípravu vzdělávacího programu

Časový harmonogram:

 • příprava vzdělávacího programu (bude zveřejněno ve vyhlášce MZ)
 • žádosti center o akreditaci na nový vzdělávací program
 • žádosti pracovišť o zařazení do projektu

Informace o průběhu projektu a možnosti se přihlásit do projektu budou vyvěšeny na www.cus.cz a rozeslány v rámci GPPU

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc. (radim.kocvara@vfn.cz)

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-