Menu

Žádost o akreditaci odborné akce

-

Nová pravidla spolupráce ČLS JEP a ČLK na celoživotním vzdělávání lékařů v rámci Asociace pro celoživotní vzdělávání lékařů – postup jak žádat o registraci vzdělávací akce

1)      Počínaje  1.  3. 2012 budou žádosti o registraci vzdělávacích akcí, pořádané  organizačními  složkami  ČLS JEP, zasílány na ČLK prostřednictvím sekretariátu ČLS JEP, který provede jejich kontrolu před jejím odesláním na ČLK  tak, aby byly splněny podmínky, tj. že, pořadatelem akce je pouze člen Asociace  pro celoživotní vzdělávání (tj. ČLK, ČLS JEP, LF UK a IPVZ) a aby ČLK účtovala za zápis do centrálního registru částku 500 Kč + 20% DPH

2)      Pokud se akce koná s podporou jiného subjektu, pak by tento subjekt neměl  být  uveden  jako  spolupořadatel. Tyto subjekty je vhodné uvádět na pozvánce  (v  programu)  buď  jako  garanty  nebo  tak, že akce se koná pod záštitou  daného  subjektu.   V  příloze jako příklad zasíláme vzorovou pozvánku,  kterou  je  vždy nutné přiložit včetně programu k žádosti do zápisu centrálního registru akcí

3)      Je-li pořadatel akce odlišný od člena asociace a organizační složka ČLS  JEP  je uvedena pouze jako spolupracující/spolupořádající osoba, nelze takovéto  žádosti  předkládat  prostřednictvím sekretariátu ČLS JEP, ale je nutné  je  zasílat na ČLK přímo. V tomto případě se řídí výše úhrady platby pro nečlena asociace podle daných předpisů ČLK

4)      U   akcí   ohodnocených   maximálně  3  kredity  je  oprávněno  rozhodnout představenstvo  okresního sdružení ČLK o úpravě výše, eventuálně o prominutí úhrady  účelně  vynaložených  nákladů,  avšak  pouze  u  vzdělávacích  akcí pořádaných  na  území  příslušného okresu nebo obvodu. Toto rozhodnutí musí být řádně odůvodněno a zasláno do kanceláře ČLK

Žádosti o registraci vzdělávacích akcí pořádané organizačními složkami ČLS JEP zasílejte na adresu Sekretariátu ČLS JEP:

 

Sekretariát ČLS JEP

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

tel. 224 26 62 23, fax 224 26 62 12

e-mail: czma@cls.cz; www.cls.cz

 

Přílohy:

Vzorová pozvánka ČLK

Stavovský předpis č. 16

Příloha č. 1 ke Stavovskému předpisu č. 16

Vyjádření odborného garanta

Žádost OS ČLS JEP o zařazení akce do registru kontinuálního vzdělávání

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-