Menu

Členství v EAU - podpora mladých urologů

-

Výbor České urologické společnosti ČLS JEP (ČUS) musel přistoupit vzhledem k ekonomické situaci k vypovězení korporátního členství ČUS v Evropské urologické asociaci (EAU). Tento krok byl  diskutován a následně i schválen plenární schůzí ČUS během 58. výroční konference ČUS v Ostravě.

V praxi to znamená, že všichni členové ČUS, kteří budou mít zájem zůstat členy EAU, budou muset provést individuální registraci a uhradit plnou výši členských příspěvků.

Současně však chce výbor ČUS pokračovat v dlouhodobé podpoře mladých českých urologů. Proto jim nabízí za určitých podmínek možnost úhrady členských příspěvků EAU.

Všichni, kteří mají zájem o uvedenou podporu v r. 2013, musí předložit výboru ČUS do 1. 3. 2013 písemnou žádost. Ta by měla obsahovat zejména výčet dosavadních odborných aktivit žadatele (publikační aktivita v České urologii, publikační  aktivita v zahraničních  časopisech, příspěvky na webové stránky ČUS, atd.)

Doručené žádosti bude výbor ČUS posuzovat individuálně, všichni žadatelé budou následně písemně informováni o stanovisku výboru ČUS k jejich žádosti. Cílem výboru není plošná  podpora všech  rezidentů, ale stimulace k zapojení co nejširšího počtu mladých urologů do aktivit naší odborné společnosti.

Za výbor ČUS ČLS JEP doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-