Menu

Soutěž ČUS o nejlepší vědecké publikace za rok 2018

-

Výbor České urologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje i v tomto roce soutěž o nejlepší vědecké publikace za uplynulý rok.

Soutěž je vyhlašována v následujících kategoriích:
A Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF
B Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie
C Monografie nebo postgraduální učební text (rozsah min. 50 stran, s ISBN)
D Video publikované v časopise Česká urologie, případně v zahraničním recenzovaném nebo impaktovaném časopise

Do soutěže lze přihlásit práce, které byly publikovány od 1. 1. do 31. 12. předchozího roku alespoň v elektronické podobě (e-pub ahead). První autor práce musí být členem ČUS a aktivním urologem působícím v ČR.

Uzávěrka soutěže je 1. července 2019. Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu sekretariátu ČUS sekr@cus.cz. Přihlášky došlé na sekretariát ČUS po datu uzávěrky nejsou akceptovány.

Obecné podmínky soutěže jsou k dispozici na webových stránkách ČUS ZDE.

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-