Menu

Vědecké práce přihlášené do soutěže o ceny ČUS za rok 2017

-

Původní vědecká práce publikovaná v časopisu v IF (kategorie A):

 • Fedorko M, Juracek J, Stanik M, Svoboda M, Poprach A, Buchler T, Pacik D, Dolezel J, Slaby O. Detection of let-7 miRNAs in urine supernatant as potential diagnostic approach in non-metastatic clear-cell renal cell carcinoma. Biochem Med. 2017; 27(2): 411-417. IF 3,051

Fedorko_Biochem Med.

 • Husek P, Pacovsky J, Chmelarova M, Podhola M, Brodak M. Methylation status as a predictor of intravesical Bacillus Calmette-Guérin (BCG) immunotherapy response of high grade non-muscle invasive bladder tumor. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2017 Jun; 161(2):210-216. IF 0,894

Husek_Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub.

 • Krhut J, Tintera J, Bilkova K, Holy P, Zachoval R, Zvara P, Blok B. Brain activity on fMRI associated with urinary bladder filling in patients with a complete spinal cord injury. NeurourolUrodyn 2017; 36(1): 155-159. IF 3,28

Krhut_NeurourolUrodyn

 • Student V Jr, Vidlar A, Grepl M, Hartmann I, Buresova E, Student V. Advanced Reconstruction of Vesicourethral Support (ARVUS) during Robot-assisted Radical Prostatectomy: One-year Functional Outcomes in a Two-group Randomised. Eur Urol. 2017 May;71(5):822-830. doi: 10.1016/j.eururo.2016.05.032. IF 17,58

Student_Eur Urol

 • Zachoval R, Borovicka V, Marada T, Viklický O, Froněk J, Krhut J, Janoušek L, Slatinská J, Nencka P. The Effects of Diuresis, Duration of Dialysis and Age on Lower Urinary Tract Function in Urologically Healthy Male Patients on the Waiting List for Kidney Transplant. Urol J. 2018 Mar 18;15(2):49-54. IF 0,824

Zachoval_Urol J

 • Zachoval R, Nencka P, Vasakova M, Kopecka E, Borovicka V, Wallenfels J, Cermak P. The incidence of subclinical forms of urogenital tuberculosis inpatients with pulmonary tuberculosis. Journal of Infection and Public Health. 2018;11:243–245. IF 1,439

Zachoval_Journal of Infection and Public Health

Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie (kategorie B):

 • Vojtěch Fiala, Roman Sobotka, Zuzana Vaľová, Michal Pešl, Tomáš Hradec, Tomáš Hanuš, Otakar Čapoun. Zkušenosti s použitím indexu zdraví prostaty v klinické praxi. Ces Urol 2017, 21(4):284-288

Fiala_Ces Urol

 • Šárka Kudláčková, Milan Král, Daniela Kurfürstová, František Záťura, František Hruška, Igor Hartmann, Vladimír Študent. Role multiparametrické magnetické rezonance v režimu active surveillance karcinomu prostaty . Ces Urol 2017; 21(3):225–230

Kudlackova_Ces Urol

Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN) (kategorie C):

 • M. Matoušková, T. Svoboda  a kol. Multimodální přístup k nádorům močového měchýře a prostaty. ISBN 978-80-7471-206-7

Video publikované v časopise Česká urologie (kategorie D):

 • Milan Hora, Viktor Eret, Blanka Drápelová, Petr Stránský, Tomáš Pitra, Kristýna Procházková, Jiří Ferda, Ondřej Hes. Retroperitoneoskopická resekce tumoru ledviny – video (Retroperitoneoscopic kidney tumour resection – video). Ces Urol 2017, 21(1):13-15

Odkaz na video: https://www.czechurol.cz/artkey/cur-201701-0002_Retroperitoneoskopicka_resekce_tumoru_ledviny_-_video.php

 • Milan Hora, Petr Stránský, Tomáš Ürge, Olga Dolejšová, Hana Sedláčková, Tomáš Pitra, Ivan Trávníček, Jiří Ferda. Laparoskopická resekce stenózy ureteru – video (Laparoscopic resection of stenosis of ureter – video). Ces Urol 2017, 21(3):207-209

Odkaz na video: https://www.czechurol.cz/artkey/cur-201703-0001_Laparoskopicka_resekce_stenozy_ureteru_-_video.php

 • Milan Hora, Petr Stránský, Tomáš Ürge, Olga Dolejšová, Hana Svobodová, Jiří Ferda, Ondřej Hes. Laparoskopická extraperitoneální radikální prostatektomie nervy šetřící – video (Laparoscopic nerve sparing extraperitoneal radical prostatectomy – video). Ces Urol 2017, 21(4):268-271

Odkaz na video: https://www.czechurol.cz/artkey/cur-201704-0002_Laparoskopicka_extraperitonealni_radikalni_prostatektomie_nervy_setrici_-_video.php

 • Petr Macek, Michal Fanta, Michael Pešl, Michal Mára, Vojtěch Fiala, Květoslav Novák, Tomáš Hanuš. Varianty laparoskopické reimplantace močovodu. Ces Urol 2017, 21(1):16-19

Odkaz na video: https://www.czechurol.cz/artkey/cur-201701-0003_Varianty_laparoskopicke_reimplantace_mocovodu.php

 • Markéta Matějková, Darina Pacigová, Ágnes Juhász, Milan Čermák, Jiří Kočárek. Využití flexibilní nefroskopie k extrakci urolitiázy při laparoskopické a roboticky asistované pyeloplastice. Ces Urol 2017, 21(2):119-12

Odkaz na video: https://www.czechurol.cz/artkey/cur-201702-0002_Vyuziti_flexibilni_nefroskopie_k_8239_extrakci_urolitiazy_pri_laparoskopicke_a_8239_roboticky_asistovane_pyel.php

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-