Menu

Vědecké práce přihlášené do soutěže o ceny ČUS za rok 2022

-

Původní vědecká práce publikovaná v časopisu v IF (kategorie A):

 • Hrbacek J, Tlaskal V, Cermak P, Hanacek V, Zachoval R.
  Bladder Microbiota Are Associated with Clinical Conditions That Extend beyond the Urinary Tract.
  Microorganisms. 2022 Apr 22;10(5):874. doi: 10.3390/microorganisms10050874.PMID: 35630319
  IF 4,926

Hrbacek_MDPI (PDF)

 • Hrbacek J, Tlaskal V, Cermak P, Hanacek V, Zachoval R.
  Bladder cancer is associated with decreased urinary microbiota diversity and alterations in microbial community composition.
  Urol Oncol. 2022 Nov 16:S1078-1439(22)00344-1. doi: 10.1016/j.urolonc.2022.09.018. Online ahead of print.PMID: 36402713
  IF 3,498

Hrbacek_Urol Oncol (PDF)

 • Drlik M, Faltusova E, Valova Z, Sedlacek J, Dite Z, Kocvara R.
  Laparoscopic lymphatic and artery sparing microsurgical varicocelectomy - technique, results and long-term outcomes.
  J Pediatr Urol. 2022 Apr;18(2):114.e1-114.e6. doi: 10.1016/j.jpurol.2022.01.020. Epub 2022 Feb 7. PMID: 35283018
  IF 1,921

Drlik_J Ped urol (PDF)

 • Drlik M, Gregova M, Sedlacek J, Kocvara R.
  Myointimoma (angiocentric myofibroblastic tumor) of the glans penis in an adolescent: a case report and review of the literature.
  BMC Urol. 2022 Nov 16;22(1):186. doi: 10.1186/s12894-022-01131-3. PMID: 36384507; PMCID: PMC9670515.
  IF 2,090

Drlik_BMC Urology 2022 (PDF)

 • Trachta J, Mushtaq I, Petrasova N, Hradsky O, Skaba R.
  Sexual function in adult females after feminizing genitoplasty for congenital adrenal hyperplasia.
  J Pediatr Urol. 2022 Jun;18(3):282-286. doi: 10.1016/j.jpurol.2022.02.005. Epub 2022 Feb 14. PMID: 35260360.
  IF 1,83

Trachta_J Pediatr Urol (PDF)

 • Varga G, Fedorko M, Wasserbauer R, Markusova J, Praksovac P, Adedokuna V, Trinh T.
  Urinary tract infections in patients with multiple sclerosis and different methods of bladder evacuation
  Actas Urologicas Espanolas
  IF 0,887

Varga_Actas Urol Esp (PDF)

 • Samal V, Paldus V, Fackova D, Mecl J.
  Multidrug-resistant bacteria in urine culture among patients with spinal cord injury and disorder: Time to first detection ana analysis of risk factors
  Spinal cord 2022; 60(8): 733-738. DOI : 10.1038/s41393-022-00774-1
  IF 2,77

Samal_Spinal Cord (PDF)

 • Samal V, Paldus V, Facková D, Mecl J, Sram J.
  The prevalence of antibiotic-resistant and multidrug-resistant bacteria in urine cultures from inpatients with spinal cord injuries and disorders: an 8-year, single-center study.
  BMC Infect Dis 22; 239 (2022). DOI : 10.1186/s12879-022-07235-3
  IF 3,09

Samal_BMC (PDF)

 • Kral M, Zemla P, Hradil D, Skotak H, Hartmann I, Langova K, Bouchal J, Kurfurstova D.
  Iodinated Contrast Medium Affects Urine Cytology Assessment: A Prospective, Single-Blind Study and Its Impact on Urological Practice
  Diagnostics (Basel). 2022 Oct 13;12(10):2483. doi: 10.3390/diagnostics12102483.
  IF 3,6

Kral_Diagnostics (PDF)

 • Fiala V, Jiraskova Z, Drlik M, Sedlacek J, Dite Z, Novakova P, Kocvara R, Kalousova M, Soukup V.
  The safety of neoadjuvant hormonal treatment in infants with cryptorchidism.
  J Pediatr Urol. 2022;18(6):846.e1-846.e6. doi:10.1016/j.jpurol.2022.05.010
  IF 1,921

Fiala_J Pediatr Urol (PDF)

 

Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie (kategorie B):

 • Petr Volf
  Postpubertální teratom s malignitou somatického typu
  Ces Urol 2022; 26(1): 49-53

Volf_Ces Urol (PDF)

 • Ürge Tomáš, Dolejšová Olga, Kouba Jiří, Hora Milan
  Substituční uretroplastika zadní penilní a bulbární uretry štěpem z bukální sliznice
  Ces Urol 2022, 26(3):193-201

Urge_Ces Urol (PDF)

 • Ivan Trávníček , Matúš Mlynarčík , Jiří Ferda , Alexander Malán , Květoslava Michalová , Denisa Kacerovská , Milan Hora
  Dynamická biopsie sentinelové uzliny a její role v invazivním stagingu u cN0 karcinomu penisu. Zkušenosti jednoho pracoviště za 10 let
  Ces Urol 2022; 26(2): 111–121

Travnicek_Ces Urol (PDF)

 • Dolejšová O, Sedláčková H, Pitra T, Trávníček I, Heindereich F, Hora M.
  Poranění močového měchýře
  Ces Urol. 2022;26(4):232-41

Dolejsova_Ces Urol (PDF)

 • Vít Paldus, Vladimír Šámal, Daniela Fáčková, Jan Mečl
  Vývoj antibiotické mikrobiální rezistence – prevalence bakteriálních kmenů v moči
  Ces Urol 2022; 26(1): 38–48

Paldus_Ces Urol (PDF)

 

Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN) (kategorie C):

 • Matoušková M. a kol.
  Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
  Solen 2022, ISBN:978-80-7471-418-4

Matouskova M_Konsenzualni postupy v lecbe mocovych infekci (odkaz na knihu)

 

Video publikované v časopise Česká urologie (kategorie D):

 • Václav Krejčí, Kamil Belej, František Chmelík, Jiří Heráček, Miroslav Záleský
  Retroperitoneoskopická roboticky asistovaná resekce tumoru ledviny - kazuistika
  Ces Urol 2022, 26(3):162-164

Václav Krejčí, Kamil Belej, František Chmelík, Jiří Heráček, Miroslav Záleský_Retroperitoneoskopická roboticky asistovaná resekce tumoru ledviny - kazuistika (odkaz na video) 

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-