Menu

Vedení sekce

-

MUDr. Marcel Drlík, FEAPU

předseda

Urologická klinika VFN a 1. LF UK
Ke Karlovu 6
128 00 Praha 2
e-mail: marcel.drlik@seznam.cz

Akreditační komise pro dětskou urologii

doc. MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.

Urologická klinika FN Olomouc
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
e-mail: smakalo@fnol.cz

MUDr. Ivo Novák, Ph.D.

Urologická klinika FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
e-mail: novakivo11@seznam.cz

 

K sedmdesátinám doc. MUDr. Radima Kočvary, CSc., FEAPU

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., FEAPU

koordinátor

Urologická klinika VFN a 1. LF UK
Ke Karlovu 6
128 00 Praha 2
e-mail: radim.kocvara@lf1.cuni.cz

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-