Menu

Vědecké práce přihlášené do soutěže o ceny ČUS za rok 2014

-

Původní vědecká práce publikovaná v časopisu s IF (kategorie A):

 • Hartmann I, Grepl M, Vidlar A, Smakal O, Vaclavik J, Frysak Z, Dolezel M, Student V. Outcomes of adrenalectomy in patients with primary hyperaldosteronism – a single centre experience. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2014; 58(4):583-590. IF 1,2

Hartmann BiomedPap (PDF)

 • Hora M, Eret V, Stransky P, Travnicek I, Urge T, Ferda J, Petersson F, Hes O. Position of LESS (Laparoendoscopic Single-site Surgery) nephrectomy in clinical practice and comparison (matched case-control study) with standard laparoscopic nephrectomy. Videosurgery Miniinv (Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques), 2014, 9(3): 371-9. IF 1,092

Hora LESS NE Videosurgery Miniinv (PDF)

 • Hora M, Urge T, Stransky P, Travnicek I, Pitra T, Kalusova K, Dolejsova O, Petersson F, Krcma M, Chłosta P. Laparoendoscopic Single-site Surgery (LESS) adrenalectomy – own experience and matched case-control study with standard laparoscopic adrenalectomy. Videosurgery Miniinv (Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques), 2014, 9(4): 596-60. IF 1,092

Hora LESS AE Videosurgery Miniinv (PDF)

 • Kocvara R, Sedlacek J, Drlik M, Dite Z, Belacek J, Fiala V. Unstented laparoscopic pyeloplasty in young children (1-5 years old): A comparison with a repair using double-J stent or transanastomotic externalized stent. Journal of Pediatric Urology (2014) 10, 1153e1159. IF 0,898

Kocvara J Ped Urol (PDF)

 • Krhut J, Gärtner M, Petzel M, Sykora R, Nemec D, Tvrdik J, Skoupa J. Persistence  with first line anticholinergic medication in treatment-naïve overactive bladder patients. Scand J Urol 2014; 48(1): 79-83. IF 0,994

Krhut Scand J Urol (PDF)

 • Krhut j, Holy P, Tintera J, Zachoval R, Zvara P. Brain activity during bladder fillig and pelvic floor muscle contractions: A study using functional magnetic resonance imaging and synchronous urodynamics. Int J Urol 2014; 21: 169-174. IF 1,747

Krhut Int J Urol (PDF)

 • Krhut J, Hradilek P, Nemec D, Tvrdik J, Zapletalova O, Zvara P. Incidence of the urological tumours in patients suffering from multiple sclerosis. Acta Neurol Scand. 2014; 130(3):193-6. IF 2,747

Krhut, Hradilek Acta Neurol Scand (PDF)

 • Krhut J, Mazanec R, Seeman P, Man-Gow T, Zvara P. Lower urinary tract functions in series of Charcot-Marie-Tooth neuropathy patients. Acta Neurol Scand. 2014; 129; 319-324. IF 2,474

Krhut, Mazanec Acta Neurol Scand (PDF)

 • Macek P, et al. Prostate histoscanning in clinically localized biopsy proven prostate cancer: an Accuracy study. Journal of Endourology, Volume 28, Number 3, March 2014. IF 2,095

Macek J Endourol (PDF)

 • Soukup V, Duskova J, Pesl M, Capoun O, Feherova Z, Zamecnik L, Hanus T, Babjuk M. The Prognostic Value of T1 Bladder Cancer Substaging: A Single Institution Retrospective Study. Urol Int 2014;92:150–156 DOI: 10.1159/000355358. IF 1,426

Soukup Urol Int (PDF)

 • Stanik M, Capak I, Macik D, Vasina J, Lzicarova E, Jarkovsky J, Sustr M, Miklanek D, Dolezel J. Sentinel lymph node dissection combined with meticulous histology increases the detection rate of nodal metastases in prostate cancer. Int Urol Nephrol. 2014 Aug;46(8):1543-9. doi: 10.1007/s11255-014-0704-3. Epub 2014 Mar 29. IF 1,293

Stanik Int Urol Nephrol (PDF)

 • Zerhau P, Mackerle Z, Husar M, Brichtova E, Sochurkova D, Göpfert E, Faldyna M. Limitations in using rabbit bladders in electrophysiological and urodynamic experiments. Veterinarni Medicina, 59, 2014 (8): 376–381. IF 0,756

Zerhau Veterinarni Medicina (PDF)

 

Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie (kategorie B):

 • Chmelík F., Belej K., Köhler O., Kaplan O., Kočárek J., Drlík P., Brdlíková Š. Hodnocení absolutní indikace operační léčby BPH u pacientů s prokázanou cystolitiázou. Ces Urol 2014, 18(4):310-315

Chmelík F Ces Urol (PDF)

 • Král M., Látalová B., Grepl M., Hruška F., Čtvrtlík F., Tüdös Z, Rajmon P, Študent V. Perkutánní operace nefrolitiázy v Galdakao–modifikované supinační poloze. Ces Urol 2014; 18(2): 128–133.

Král M, Látalová B Ces Urol (PDF)

 • Musil J., Bulíř D., Jandejsek J. Litotrypse extrakorporální rázovou vlnou – čtyřleté zkušenosti s elektromagnetickým litotryptorem Urontech URO-EMX. Ces Urol 2014, 18(3):234-239.

Musil J Ces Urol (PDF)

 • Novák K, Macek P, Vraný M, Pešl M,Vaľová Z, Dvořáček J, Hanuš T. Endoskopická extraperitoneální radikální prostatektomie a její komplikace – vlastní zkušenosti z prvních 300 operací. Ces Urol 2014; 18(2): 119–127.

Novák K Ces Urol (PDF)

 • Šámal V, Müllerová J, Paldus V, Mečl J. Monitorace ztráty botulinumtoxinu při aplikaci do detruzoru – výsledky pilotní fáze studie. Ces Urol 2014, 18(1):33-39.

Šámal Ces Urol (PDF)

 • Šobrová A, Eret V, Dolejšová O, Ferda J, Hes O, Pivovarčíková K, Hora M. Komparace multiparametrické magnetické rezonance se silou magnetického pole 3 Tesla s transrektální sonografií naváděnou biopsií prostaty (Multiparametric magnetic resonance imaging of the prostate with 3 Tesla magnetic field in correlation with transrectal ultrasound guided biopsy of the prostate). Čes Urol, 2014, 18(3): 225-33

Šobrová A Ces Urol (PDF)

 

Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN) (kategorie C):

– do této kategorie se nepřihlásil žádný autor

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-