Menu

Podpora účasti na 20. ročníku EAU CEM (Central European Meeting)

-

Výbor České urologické společnosti odsouhlasil i pro letošní rok podporu pro účastníky 20. ročníku EAU CEM (Central European Meeting), který proběhne 17. – 18. 4. 2020 ve Vídni.

Termín pro zaslání abstrakt je 29. února, deadline pro časnou registraci je 15. března. Bližší informace o 20. ročníku CEM jsou k dispozici zde: https://uro-cem.com/

Pro prvních 100 přihlášených na letošní CEM bude ze strany EAU úhrada registračního poplatku zdarma.

Výbor ČUS odsouhlasil podporu účasti pro členy ČUS – rezidenty nebo lékaře do 35 let. Přednost při výběru budou mít aktivní účastníci (účast doloží potvrzením o odeslání abstraktu). Podpora v maximální výši 8.000 Kč bude přihlášeným proplacena po předložení vyúčtování a certifikátu o absolvování akce.

Zájemce prosíme o vyplnění tabulky a zaslání mailem na adresu capova@cus.cz nejpozději do 6. března včetně. Tabulka je poprvé doplněna o další kritéria, která připravili sami zástupci rezidentů. Tento skórovací systém bude zatím pomocným nástrojem při rozhodování výboru o udělení podpory.

Tabulka_podpora_CEM_2020 (.xls)

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-