Menu

Odborné akce s tématikou sekce pořádané v zahraničí - sekce SUNU

-

2022

Konference INUS

9. - 11. 6. 2022

Innsbruck, Rakousko

Více informací: ZDE

 

Konference IUGA

14. - 18. 6. 2022

Austin, USA

 

Konference ICS

7. - 10. 9. 2022

Vídeň, Rakousko

 

2020

INUS Annual Congress 2020 (International Neuro-Urology Society)

23. - 25. 1. 2020
Marmara Taksim Hotel, Istanbul, Turky

https://www.neuro-uro.org/

 

2020 AAGUS Annual Event (American Association of Genitourinary Surgeons)

1.- 4. 4. 2020

JW Marriott Desert Springs in Palm Desert, CA, USA

https://www.aagus.org/events/2020-aagus-annual-event/

 

DMGP 33rd Annual Meeting (Deutschsprachige Medizinische Gesellschaft für Paraplegiology), Rehab of the future – „Quo vadis“

22. - 25. 4. 2020

Nottwil, Switzerland

https://www.dmgp-kongress.de/ 

 

45th IUGA Annual Meeting (International Urogynecological Association)

24. - 27. 4. 2020

The Hague, The Netherlands

https://www.iugameeting.org/

 

50th ICS Annual Meeting and 7th International Consultation on Incontinence (ICI)

26. - 29. 8. 2020

Las Vegas, USA

https://www.ics.org/2020

 

59th International Spinal Cord Society Annual Scientific Meeting (ISCoS 2020)

2. - 4. 9. 2020

Pacifico Yokohama, Yokohama, Japan

https://iscosmeetings2020.org/

 

13th EUGA Annual Congress (European Urogynaecological Association)

22. - 24. 10. 2020

Dublin, Ireland

https://www.eugaoffice.org/

 

2018

6th International Neuro-Urology Meeting

25. - 28. 1. 2018
Zurich, Switzerland
https://www.swisscontinencefoundation.ch/veranstaltungen/intro/detail.asp?IDinfo=95&userlang=EN

 

Annual Meeting of The American Association of Genitourinary Surgeons (AAGUS)

26. - 29. 4. 2018
Scottsdale, ARIZONA - USA
Organisation: AAGUS
https://www.aagus.org/events/2018-annual-event/

 

Annual Meeting of the International Urogynaecological Association (IUGA)

27. – 30. 6. 2018
Vienna, Austria
http://iugameeting.org/

 

Annual Meeting of the International Continence Society (ICS)

28. – 31. 8. 2018
Philadelphia, USA
https://www.ics.org/2018

 

57th Annual Meeting of the International Spinal Cord Society (ISCOS)

13. - 15. 9. 2018
Sydney, Australia
http://www.iscos.org.uk/2018-annual-scientific-meeting

 

EUGA 11th Annual Congress

25. 10. - 27. 10. 2018
Milan, Italy
http://www.eugaoffice.org/

 

2017

5th International Neuro-Urology Meeting

25. - 28. January 2017
Zurich, Švýcarsko

https://www.swisscontinencefoundation.ch/veranstaltungen/intro/detail.asp?IDinfo=92

 
 

Annual Meeting of The American Association of Genitourinary Surgeons (AAGUS)

27 - 30. 4. 2017
Key Biscayne, FL - USA

Organisation: AAGUS

aagus.org

 

 

Annual meeting of the International Urogynaecological Association (IUGA)

20. – 24. 6. 2017
Vancouver, Canada

http://iugameeting.org/

 

 

Annual Meeting of the Inernational Continence Society (ICS)

12. – 15. 9. 2017
Florence, Italy

https://www.ics.org/2017

 

EUGA 10th Annual Congress

19. - 21. 10. 2017
Barcelona, Spain

http://www.eugaoffice.org/

 

2014

Global Congress on LUTD – „Global Congress on Lower Urinary Tract Dysfunction“

11. - 13. 6. 2014
Brusel, Belgie

 

Scientific Meeting of the International Urogynaecological Association (IUGA)

21. - 26. 7. 2014
Washington D.C., USA

www.iuga.org

 

3rd International Neuro-Urology Meeting

28. - 30. 8. 2014
Zürich, Švýcarsko

www.swisscontinencefoundation.ch

 

V. kongres jednodňovej chirurgie, PORUCHY PANVOVÉHO DNA, UROGYNEKOLÓGIA

12. 9. 2014
Hotel Kaskády, SLIAČ - Sielnica, Slovenská republika
Témy: Diagnostika, konzervatívna a operačná liečba porúch panvového dna a inkontinencie moču u žien.
www.urogynekologia.sk

 

Scientific Meeting of the European Urogynaecological Association (EUGA)

2. - 4. 10. 2014
7-th leading lights in Urogynaecology

Atény, Řecko

www.eugaoffice.org

 

Annual Meeting of the Inernational Continence Society (ICS)

20. - 24. 10. 2014
Rio de Janeiro, Brazílie

www.ics.org

 

7th ESU Masterclass on Female and functional reconstructive urology

13. - 15. 11. 2014
Berlín, Německo

www.uroweb.org

 

Zpráva z 1. ostravského urologicko - neurologického sympózia, 23. - 24. 5. 2013, Ostrava

Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie při České urologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně uspořádala ve dnech 23. a 24. května 1. ostravské urologicko-neurologické sympózium, které se konalo v hotelu Park Inn v Ostravě. Tématem setkání byla problematika neurourologie.

Cílem sympózia bylo iniciovat širší mezioborovou spolupráci mezi urology a neurology. Oblast neurourologie je průsečíkem odborného zájmu nejen urologů a neurologů, ale i dalších odborností. I když se tento podobor u nás velmi dynamicky rozvíjí, určitě nemůžeme říci, že je urologická péče o pacienty s neurologickými chorobami optimální.

Sympozium bylo rozděleno na několik samostatných bloků, v nichž se konkrétním tématům věnovali urologové a neurologové z Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a  Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Thomayerovy nemocnice Praha, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Úrazové nemocnice Brno a Krajské nemocnice Liberec. V úvodním ročníku sympózia dostala prostor problematika roztroušené sklerózy, Parkinsonovy choroby, cévních mozkových příhod, stenóz páteřního kanálu, herniací intervertebrálních disků a periferních neuropatií.

Jednotlivé  bloky se skládaly vždy z přehledových přednášek o dané problematice jak pohledu urologa, tak neurologa, případně neurochirurga a rozborů klinických kazuistik. Do  jejich řešení bylo zapojeno prostřednictvím interaktivního hlasovacího systému i auditorium.  Velký prostor byl věnován diskuzi, která ve většině případů pokračovala i v předsálí po skončení jednotlivých  bloků.

Sympózia se zúčastnila více než stovka registrovaných účastníků, kteří ve většině  případů oceňovali především vysokou odbornou úroveň, ale zároveň neformální atmosféru celého  setkání. Tu umocnil i společenský večer, který probíhal v areálu Hornického muzea v Ostravě, při němž měli účastníci možnost nahlédnout do ostravského podzemí a navštívit unikátní expozici báňského záchranářství.

Dík za zdar setkání patří především všem přednášejícím a diskutujícím, ale rovněž všem partnerům, kteří konání této u nás zatím neobvyklé akce podpořili. Po stránce organizační zajistila bezchybný průběh sympózia společnost J&M Agency.

Společné jednání urologů a neurologů přineslo mnoho zajímavých myšlenek a příznivý ohlas účastníků, který jej provázel, naznačuje, že má smysl v podobných setkáních pokračovat i do budoucna.

 

Za organizátory J. Krhut

 

Fotogalerie ze sympózia:

DSC_8533

DSC_8535

DSC_8639

DSC_8645

DSC_8708

DSC_8710

DSC_8715

DSC_8717

DSC_9022

DSC_9026

DSC_9045

DSC_9064

DSC_9098

DSC_9100

DSC_9105

 

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-