Menu

Vedení sekce

-

předseda

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU
Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha
Ke Karlovu 6
128 08 Praha 2
tel.: +420 224 967 847
fax: +420 224 967 102
e-mail: libor.zamecnik@vfn.cz

místopředseda

MUDr. Aleš Horák
Andropharm medical, s.r.o.
Opavská 6192/13
70800 Ostrava
tel.: +420 596 911 609
fax: +420 596 911 609
e-mail: andropharm@seznam.cz

konzultant

prim. MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.
Centrum andrologické péče Androcare
U Tří lvů 294/4
370 01 České Budějovice 6
tel.: +420 386 358 413
e-mail: androcare@email.cz

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-