Menu

Výsledky soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2022

-

Dne 13. 10. 2023 byly během plenární schůze, která se uskutečnila v rámci 69. Výroční konference ČUS ČLS JEP v Českých Budějovicích, oznámeny výsledky Soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2022.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 17 publikací ve čtyřech kategoriích. V kategorii A bylo hodnoceno deset publikací, v kategorii B pět publikací, v kategorii C a D po jedné publikaci. Seznam prací přihlášených do soutěže je k dispozici ZDE.

Komise pro udílení cen ČUS o nejlepší vědeckou publikaci byla složena z 26 členů, do sekretariátu ČUS dorazilo 19 obálek s hodnocením.

6. září 2023 zasedala komise složená z pověřených členů revizní komise ČUS (prim. MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MBA a prim. MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM) a zástupce sekretariátu ČUS (Bc. Alice Čápová), která otevřela došlé obálky s hodnocením prací přihlášených do Soutěže o cenu ČUS ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2022. Komise sestavila konečné pořadí z došlých hodnocení dle Pravidel pro udílení cen ČUS za nejlepší vědecké publikace.

Výbor ČUS ČLS JEP děkuje autorům prací přihlášených do soutěže, členům Komise pro udílení cen ČUS za aktivní přístup a gratuluje všem výhercům.

Kategorie A – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF

1. místo

Hrbacek J, Tlaskal V, Cermak P, Hanacek V, Zachoval R. Bladder Microbiota Are Associated with Clinical Conditions That Extendbeyond the Urinary Tract. Microorganisms. 2022 Apr 22;10(5):874. doi: 10.3390/microorganisms10050874.PMID: 35630319. IF 4,926

2. místo

Kral M, Zemla P, Hradil D, Skotak H, Hartmann I, Langova K, Bouchal J, Kurfurstova D. Iodinated Contrast Medium Affects Urine Cytology Assessment: A Prospective, Single-Blind Study and Its Impact on Urological Practice. Diagnostics (Basel). 2022 Oct 13;12(10):2483. doi: 10.3390/diagnostics12102483. IF 3,6.

3. místo

Samal V, Paldus V, Facková D, Mecl J, Sram J. The prevalence of antibiotic-resistant and multidrug-resistant bacteria in urine cultures from inpatients with spinal cord injuries and disorders: an 8-year, single-center study. BMC Infect Dis 22; 239 (2022). DOI : 10.1186/s12879-022-07235-3. IF 3,09.

4. místo

Hrbacek J, Tlaskal V, Cermak P, Hanacek V, Zachoval R. Bladder cancer is associated with decreased urinary microbiota diversity and alterations in microbial community composition. Urol Oncol. 2022 Nov 16:S1078-1439(22)00344-1. doi: 10.1016/j.urolonc.2022.09.018. Online ahead of print.PMID: 36402713.
IF 3,498

5. místo

Fiala V, Jiraskova Z, Drlik M, Sedlacek J, Dite Z, Novakova P, Kocvara R, Kalousova M, Soukup V.
The safety of neoadjuvant hormonal treatment in infants with cryptorchidism. J Pediatr Urol. 2022;18(6):846.e1-846.e6. doi:10.1016/j.jpurol.2022.05.010. IF 1,921

6. místo

Trachta J, Mushtaq I, Petrasova N, Hradsky O, Skaba R. Sexual function in adult females after feminizing genitoplasty for congenital adrenal hyperplasia. J Pediatr Urol. 2022 Jun;18(3):282-286. doi: 10.1016/j.jpurol.2022.02.005. Epub 2022 Feb 14. PMID: 35260360. IF 1,83

7. místo

Samal V, Paldus V, Fackova D, Mecl J. Multidrug-resistant bacteria in urine culture among patients with spinal cord injury and disorder: Time to first detection ana analysis of risk factors. Spinal cord 2022; 60(8): 733-738. DOI : 10.1038/s41393-022-00774-1. IF 2,77

7. místo

Drlik M, Faltusova E, Valova Z, Sedlacek J, Dite Z, Kocvara R. Laparoscopic lymphatic and artery sparing microsurgical varicocelectomy - technique, results and long-term outcomes. J Pediatr Urol. 2022 Apr;18(2):114.e1-114.e6. doi: 10.1016/j.jpurol.2022.01.020. Epub 2022 Feb 7. PMID: 35283018. IF 1,921

8. místo

Varga G, Fedorko M, Wasserbauer R, Markusova J, Praksovac P, Adedokuna V, Trinh T. Urinary tract infections in patients with multiple sclerosis and different methods of bladder evacuation. Actas Urologicas Espanolas. IF 0,887

9. místo

Drlik M, Gregova M, Sedlacek J, Kocvara R. Myointimoma (angiocentric myofibroblastic tumor) of the glans penis in an adolescent: a case report and review of the literature. BMC Urol. 2022 Nov 16;22(1):186. doi: 10.1186/s12894-022-01131-3. PMID: 36384507; PMCID: PMC9670515. IF 2,090

Výherci z kategorie A se členy výboru ČUS (zleva: prof. M. Hora, MUDr. J. Hrbáček, MUDr. M. Král, MUDr. M. Matoušková, doc. V. Šámal, prof. R. Zachoval)

Kategorie B – Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie

1. místo

Ivan Trávníček , Matúš Mlynarčík , Jiří Ferda , Alexander Malán , Květoslava Michalová , Denisa Kacerovská , Milan Hora. Dynamická biopsie sentinelovéuzliny a její role v invazivním stagingu u cN0 karcinomu penisu. Zkušenosti jednoho pracoviště za 10 let. Ces Urol 2022; 26(2): 111–121.

2. místo

Vít Paldus, Vladimír Šámal, Daniela Fáčková, Jan Mečl. Vývoj antibiotické mikrobiální rezistence – prevalence bakteriálních kmenů v moči. Ces Urol 2022; 26(1): 38–48.

3. místo

Dolejšová O, Sedláčková H, Pitra T, Trávníček I, Heindereich F, Hora M. Poranění močového měchýře. Ces Urol. 2022;26(4):232-41.

4. místo

Ürge Tomáš, Dolejšová Olga, Kouba Jiří, Hora Milan. Substituční uretroplastika zadní penilní a bulbární uretry štěpem z bukální sliznice. Ces Urol 2022, 26(3):193-201

5. místo

Petr Volf. Postpubertální teratom s malignitou somatického typu. Ces Urol 2022; 26(1): 49-5

Výherci z Kategorie B se členy výboru ČUS (zleva: prof. M. Hora, MUDr. V. Paldus, MUDr. O. Dolejšová, MUDr. M. Matoušková, MUDr. I. Trávníček, prof. R. Zachoval)

Kategorie C – Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN)

1. místo

Matoušková M. a kol. Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí. Solen 2022, ISBN:978-80-7471-418-4.

MUDr. Michaela Matoušková převzala diplom za 1. místo v Kategorii C

MUDr. Michaela Matoušková převzala diplom za 1. místo v Kategorii C

Kategorie D – Video publikované v časopise Česká urologie

1. místo

Václav Krejčí, Kamil Belej, František Chmelík, Jiří Heráček, Miroslav Záleský. Retroperitoneoskopická roboticky asistovaná resekce tumoru ledviny – kazuistika. Ces Urol 2022, 26(3):162-164.

Doc. M. Záleský převzal za MUDr. V. Krejčího diplom za umístění v Kategorii D

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-