Menu

Výsledky Soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2019

-

Dne 15. 10. 2020 byly během plenární schůze, která se uskutečnila v rámci 66. Výroční konference ČUS ČLS JEP v Praze, oznámeny výsledky Soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2019.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 16 publikací ve čtyřech kategoriích. V kategorii A byly hodnoceny čtyři publikace, v kategorii B čtyři publikace, v kategorii C 2 publikace a v kategorii D 6 publikací. Seznam prací přihlášených do soutěže je k dispozici ZDE

Komise pro udílení cen ČUS o nejlepší vědeckou publikaci byla složena z 26 členů, do sekretariátu ČUS dorazilo 16 obálek s hodnocením. Neplatné bylo jedno hodnocení v kategorii D, z důvodu nedodržení stanovené metodiky.

Komise složená z pověřeného člena výboru ČUS, revizní komise ČUS a zástupce sekretariátu ČUS zasedala 16. září 2020. Komise z došlých hodnocení sestavila konečné pořadí dle Pravidel pro udílení cen ČUS za nejlepší vědecké publikace. Výbor ČUS ČLS JEP děkuje všem členům Komise pro udílení cen ČUS za aktivní přístup.

Výsledky soutěže jsou následující: 

Kategorie A – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF

1.místo

Staník M, Poprach A, Malúšková D, Zapletalová M, Macík D, Čapák I, Jarkovský J, Lakomý R, Doležel J. Comparison of different treatment modalities outcomes in clinically node-positive bladder cancer; analysis of a population-based cancer registry. Clin Genitourin Cancer 201917(4):e759-e767. IF 2,45

2. místo

Záleský M, Stejskal J, Adamcová V, Hrbáček J, Minárik I, Pavlicko A, Votrubová J, Babjuk M, Zachoval R. Use of Prostate Specific Antigen Density Combined with Multiparametric Magnetic Resonance Imaging Improves Triage for Prostate Biopsy. Urol Int 2019;103:33–40. DOI: 10.1159/000500350. IF 1,401

3. místo

Brisuda A, Háček J, Čechová M, Škapa P, Babjuk M. Diagnosis of urinary bladder urothelial carcinoma by immunocytology with p53, MCM5, MCM2 and Ki-67 antibodies using cell blocks derived from urine. Cytopathology. 2019 Sep;30(5):510-518. IF 1,376

4. místo

Pitra T, Pivovarčíková K, Alaghehbandan R, Hes O. Chromosomal numerical aberration pattern in papillary renal cell carcinoma: Review article. Ann Diagn Pathol. 2019 Jun;40:189-199. doi: 10.1016/j.anndiagpath.2017.11.004. Epub 2017 Nov 8. IF 1,734

 

Kategorie B – Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie

1. místo

Květoslav Novák, Radim Kočvara, Tomáš Hanuš, Petr Macek, Oldřich Paul, David Michalský. Léčba rektoanastomotických píštělí po laparoskopické radikální prostatektomii. Ces Urol 2019, 23(2):124-130.

2. místo

Jan Hrbáček, Pavel Čermák, Vítězslav Hanáček, Vanda Adamcová, Lucie Bartáková, Roman Zachoval. Prevalence uropatogenů v moči a spektrum jejich rezistence – analýza dat z jednoho pracoviště. Ces Urol 2019; 23(4): 316–324.

3. místo

Tomáš Pitra, Kristýna Pivovarčíková, Radek Tupý, Jiří Kolář, Ondřej Hes, Milan Hora. Cystické léze ledvin: zkušenosti jednoho urologického centra. Ces Urol 2019, 23(2):131-139.

4. místo

Petr Stránský, Tomáš Ürge, Ivan Trávníček, Tomáš Pitra, Hana Sedláčková, Milan Hora. Plastika tříselné kýly a laparoskopická radikální extraperitoneální prostatektomie. Ces Urol 2019, 23(4): 333-340.

 

Kategorie C – Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN)

1. místo

Libor Zámečník a kol. Moderní farmakoterapie v urologii. ISBN 978-80-7345-609-2

2. místo

Jiří Kříž a kol. Poranění míchy – příčiny, důsledky, organizace péče; Kapitola – Urogenitální systém (autoři: Michal Rejchrt, Marcela Čechová, Jiří Kříž, strany: 188-226). ISBN 9788074924248

 

Kategorie D – Video publikované v časopise Česká urologie

1. místo

Jiří Kočárek, Eva Hoření, František Chmelík, Markéta Matějková, Milan Čermák, Jiří Heráček. Robotická intrakorporální ortotopická neovezika dle Hautmanna. Ces Urol 2019, 23(2):97-100.

2. místo

Milan Hora, Ivan Trávníček, Petr Stránský, Štěpánka Nykodýmová, Matúš Mlynarčík, Jiří Ferda, Denisa Kacerovská, Ondřej Hes. VEILND (VideoEndoscopic Inguinal Lymph Node Dissection) – miniinvazivní inguinální lymfadenektomie u karcinomu penisu ≥ pT1G2 a cN0. Ces Urol 2019, 23(3):183-185.

3. místo

Michal Balík, Petr Hušek, Jiří Špaček. Roboticky asistovaná radikální cystektomie u ženy. Ces Urol 2019, 23(1):16-18.

4. místo

Jan Schraml, Martin Hlavička, Marek Broul, Filip Cihlář. Miniinvazivní uzávěr vezikovaginální píštěle pomocí robota jednoportovým vstupem. Ces Urol 2019, 23(2):97-100.

5. místo

Marcel Drlík, Radim Kočvara. Laparoskopická transperitoneální rekonstrukce symptomatického retrokaválního močovodu – kazuistika. Ces Urol 2019, 23(4):292-294.

6. místo

Milan Hora, Petr Stránský, Tomáš Pitra, Tomáš Ürge, Ivan Trávníček. Laparoskopická radikální cystektomie s otevřenou ureteroileostomií. Ces Urol 2019, 23(1):13-15.

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-