Menu

Vyhláška 397/2020 Sb. o vzdělávání v základních kmenech lékařů

-

Dne 2. 10. 2020 vyšla Vyhláška 397/2020 Sb. o vzdělávání v základních kmenech lékařů.

Tato vyhláška nemění náplň urologického kmene, ale upravuje uznávání praxe rezidentům zařazeným do specializačního vzdělávání po 1. červenci 2017.

Nejpodstatnější je následující  odstavec:

" (1) Absolvování odborné praxe, kterou lékaři zařazení ode dne 1. července 2017 do oboru specializačního vzdělávání absolvovali u poskytovatele zdravotních služeb, který byl ke dni 30. června 2017 akreditovaným zařízením akreditovaným podle vzdělávacích programů, platných přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 221/2018 Sb., a toto vzdělávání zajišťoval i po 30. červnu 2017 a nejpozději přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podal žádost o udělení akreditace podle vyhlášky č. 221/2018 Sb., se považuje za povinnou odbornou praxi, která byla absolvována v zařízení akreditovaném podle vyhlášky č. 221/2018 Sb., nejdéle však do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení akreditace."

Plně znění vyhlášky je k dispozici na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-397/zneni-20201015

Za výbor ČUS

Jan Krhut

 

 

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-