Menu

Členské příspěvky, správa profilu člena

-

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Výbor České urologické společnosti na svém zasedání 11. prosince 2019 odsouhlasil, že od 1. ledna 2020 bude upravena výše členských příspěvků následujícím způsobem:

Výše členských příspěvků do ČUS (platné od 1. 1. 2020)
Řádné členství* Plně kvalifikovaní Lékaři v přípravě Ekonomicky neaktivní***
1000 Kč 500 Kč 200 Kč
Přidružené členství** Nad 30 let Do 30 let včetně**** Ekonomicky neaktivní***
250 Kč 125 Kč 10 Kč

*Řádné členství, viz stanovy ČUS CLS JEP paragraf 2.2 (urologové)

**Přidružení členství, viz stanovy ČUS CLS JEP paragraf 2.4 (lékaři ne urologové, jiní VŠ, SŠ, ostatní)

***Za ekonomickou aktivitu je považováno:
• Úvazek v zaměstnaneckém poměru, či provozování nestátního zdravotnického zařízení či konzultační činnost nad 32 hodin měsíčně
• Vlastnictví či pronájem nestátního zdravotnického zařízení

(za ekonomicky neaktivní jsou považovány také lékařky na mateřské a rodičovské dovolené)

****Věk k 1. 1. daného roku či k datu podávané žádosti

Nově bude tedy  i u členů v důchodovém věku rozhodovat skutečnost, zda jsou či nejsou ekonomicky aktivní. Ekonomicky neaktivní členové si o snížení členského příspěvku na 10 Kč musí aktivně zažádat.

Pokud se Vás tato skutečnost týká, vyplňte prosím níže uvedenou žádost a odešlete e-mailem na adresu cle@cls.cz nebo klasickou poštou na adresu sekretariátu ČLS JEP uvedenou v hlavičce tohoto dopisu. Snížení členského příspěvku bude projednáno a o výsledku budete vyrozuměni.

Žádost na snížení členského příspěvku do ČLS JEP, z.s. a jejích organizačních složek (Word)

Do příspěvku za členství v ČUS se nezahrnuje základní členský příspěvek pro ČLS JEP ve výši 400 Kč ročně.

Výši ročního příspěvku nelze v průběhu roku měnit a platí se celá částka i v případě, že členství trvá pouze část roku.

UPOZORNĚNÍ: pro zasílání členských příspěvků platí samostatný účet č. 190837708/0300. Ke spárování došlé platby s konkrétním členem ČLS JEP je vždy nutné uvést variabilní symbol (= evidenční číslo člena).

 

SPRÁVA PROFILU ČLENA ČUS ČLS JEP

Členové společnosti mají možnost přihlásit se do svého členského profilu. Přístup na něj je umožněn na webové stránce https://databaze.cls.cz/ pro každého aktivního člena, který má uhrazený členský příspěvek. Profil člena také funguje jako přihláška pro již aktivní členy v jiných OS ČLS JEP, zde si mohou svá členství rozšiřovat.

Přihlásit se do profilu je možné pro všechny členy, kteří mají v databázi uvedený email, uhradili první členský příspěvek a tím si profil aktivovali.
V profilu člena je možné provést tyto úpravy:
• aktualizovat své kontaktní údaje, kromě emailové adresy, ta musí být unikátní a lze ji změnit pouze nahlášením na emailovou adresu: cle@cls.cz
• rozšiřovat svá členství ve společnostech, spolcích nebo sekcích
• kontrolovat platby za členství
• stáhnout si doklad o zaplacení

Pro první přihlášení do profilu člena je nutné rozkliknout žádost o heslo: https://databaze.cls.cz/zapomenute-heslo-clena a vložit svůj email a evidenční číslo (= variabilní symbol), na email bude doručen odkaz pro změnu hesla, dále je již možné se přihlásit pod novým heslem na: https://databaze.cls.cz/prihlaseni-clena

Návod pro přihlášení do členského profilu a jeho aktualizaci naleznete v tomto dokumentu:
Uživatelský manuál pro členy  (PDF)

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-