Menu

Jednodenní kurzy Klinická andrologie v praxi 2016

-

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Andrologická sekce ČUS ČLS JEP na základě pozitivních ohlasů z uplynulých dvou let  opět připravila 5 jednodenních kurzů s názvem Klinická andrologie v praxi. Jedná se o kurzy určené všem zájemcům o praktické zvládnutí základní andrologické diagnostiky a léčby v klinické praxi. Každý z kurzů trvá 8 hodin a je určen pro 1-2 účastníky na jednom z uvedených pracovišť.

Kurz není kompetitivní aktivitou k teoretickému kurzu Andrologie v rámci specializačního vzdělávání (ten je v gesci Urologické kliniky 1. LF UK Praha).

Termíny, vedoucí kurzu a pracoviště:

Termíny, vedoucí kurzů a pracoviště:

5. 5.     MUDr. Marek Broul, FECSM – Klinika urologie a robotické chirurgie MN v Ústí nad Labem

11. 5.    MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM – Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

12. 5.   MUDr. Marek Broul, FECSM – Klinika urologie a robotické chirurgie MN v Ústí nad Labem

23. 5.  MUDr. Miroslav Louda, Ph.D. – Urologická klinika FN Hradec Králové

25. 5.  MUDr. Lukáš Bittner, FEBU, FECSM – Urologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha

Náplň kurzu: 

Teoretická část – základní teoretický úvod v délce 30-45 minut

Praktická část – základní andrologické ambulantní vyšetření

  • specializovaná vyšetření – duplexní USG, TRUS
  • možnosti léčby specifických onemocnění (inj. léčba M. Peyronie, ESWL, intrakavernózní aplikace PGE1)
  • řešení urgentních stavu (priapismus)
  • interpretace endokrinologických nálezů
  • ev.  návštěva CAR – centra asistované reprodukce

Garantem je MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM (resp. Andrologická sekce ČUS ČLS JEP).

Realizace je podpořena Výborem ČUS ČLS JEP a společností Eli Lilly.

Registrace a další informace na e-mailu: sekr@cus.cz

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

Termín kurzu Místo konání Volná místa
5. 5. 2016
Klinika urologie a robotické chirurgie MN v Ústí nad Labem
2
11. 5. 2016
Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha
0
12. 5. 2016
Klinika urologie a robotické chirurgie MN v Ústí nad Labem
2
23. 5. 2016
Urologická klinika FN Hradec Králové
1
25. 5. 2016
Urologická klinika FNKV
1
Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-