Menu

Výsledky soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2011

-

rámci 58. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP proběhlo udílení cen společnosti za nejlepší vědeckou publikaci za rok 2011. Do soutěže bylo přihlášených celkem 12 publikací ve třech kategoriích, z toho jedna nesplňovala podmínky soutěže a byla vyřazena. Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci byla složena z 21 členů a na sekretariát přišlo celkem 15 obálek s hodnocením.

Výsledky tajného hlasování jsou následující:

Kategorie A – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF

1. místo – Hrbáček J, Urban M, Hamsiková E, Tachezy R, Eis V, Brabec M, Heráček J: Serum antibodies against genitourinary infectious agents in prostate cancer and benign prostate hyperplasia patients: a case-control study, BMC Cancer 2011 1:53, IF 3,011

 2. místo – Hora M, Ürge T, Eret V, Stránský P, Klečka J, Kreuzberg B, Ferda J, Hyršl L, Breza J, Holečková P, Mego M, Michal M, Petersson F, Hes O: Tubulocystic Renal Carcinoma – A clinical perspective, World  J Urol, 2011 Jun, 29(3): 349-54, IF 2,629

3. místo – Krhut J, Zvara P: Intravesical instillation of botulinum toxin A : an in vivo murine study and pilot clinical trial, Int Urol Nephrol 2011; 43: 337-343, IF 1,137

4. místo – Broďák M, Kosina J, Holub L, Louda M, Odrážka K, Doležel M, Šefrová J, Jansa J, Pacovský J: Radical Prostatectomy in Hgh- Grade Prostate Cancer, Satvage and Adjuvant RadiotherapyRadical Prostatectomy in Hgh- Grade Prostate Cancer, Satvage and Adjuvant Radiotherapy, Urologia Internationalis 2011, 86:146-151, IF 0,992

5. místo – Hanuš. T, Zámečník L, Doležal T, Karmazínová Z: Occurrence of Overactive Bladder in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia in the Czech Republic, Urol Int 2011;86:407-413, IF 0,992

 

Kategorie B – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s Česká urologie

 1. místo – Hora M, Pizinger K, Bursa V, Sviták M, Stránský P, Eret V, Hes O, Kacerovská D, Kazakov D, Ferda J, Kreuzberg B: Glansektomie v léčbě karcinomu penisu, Ces Urol, 2011, 15(1): 15-23

2. místo – Balík M, Zoul Z, Petera J, Pacovský J, Broďák M: Výsledky léčby retroperitoneálních sarkomů a jejich rizika, Ces Urol 2011; 15(2): 113–119

3. místo – Hlaváčová J, Hora M, Pavelka T, Eret V, Ferda J, Bulka J: Urologické komplikace fraktur pánve, Ces Urol, 2011, 15(1): 35-44

 

Kategorie C – Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN)

 1. místo – Eret V, Hora M a kol. (Stránský P, Ürge T, Klečka J, Hes O, Michal M, Ferda J, Chudáček Z): Současné možnosti chirurgické léčby nádorů ledvin, Galén, Praha, 2011: 100 s + příloha DVD (7 videí), ISBN 978-80-7262-713-4

2. místo – Krhut J: Hyperaktivní měchýř – 2. přepracované rozšířené vydání, Jessenius Maxdorf, Praha 2011.ISBN 978-80-7345-240-7

3. místo – Hanuš T: “Urologie” v Edici Lékařské Repetitorium, TRITON, ISBN 978-80-7387-387-5

 

Pravidla pro udílení cen ČUS za nejlepší publikaci, složení komise pro udílení cen  ČUS a další podrobnosti jsou dostupné na http://www.cus.cz//pro-odborniky/vzdelavani/publikace/

NB

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-