Menu

Výsledky soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2012

-

Jako každý rok i letos v rámci  59. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP proběhlo udílení cen společnosti za nejlepší vědeckou publikaci za rok 2012. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 15 publikací ve třech kategoriích, z toho dvě nesplňovaly jednu z podmínek soutěže a byly vyřazeny. Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci byla složena z 21 členů a na sekretariát přišlo celkem 14 obálek s hodnocením.

Výsledky tajného hlasování jsou následující:

Kategorie A – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF

1. místo – Krhut J, Tintera J, Holy P, Zachoval R, Zvara P: Preliminary Report on the Use of Functional Magnetic Resonance Imaging with Simultaneous Urodynamics to record Brain Activity During Micturition, J Urol 2012, 188:474-479, IF 4,02

2. místo – Krhut J, Samal V, Nemec D, Zvara P: lntradetrusor versus suburothelial onabotulinumtoxinA injections for neurogenic detrusor overactivity: a pilot study, Spinal cord 2012;50(12): 904-907. ďoi: 10.1038/ sc.2012.7 6., IF 1,802

3. místo – Dolezel j, Capak I, Valik D, Miklánek D, Macik D, Pacal M, Stanik M, Jarkovsky J: Effect of ureterointestinal anastomosis on renal function and morbidity in intestinal urinary diversion, Scand J of Urol Nephrol 2012 Oct 18, IF 1,293

4. místo – Louda M, Valis M, Splichalova J, Pacovsky J, Khaled B, Podhola M, Jansa J, Hasenohrlova L, Kunc P, Brodak M: Psychosocial implications and the duality of life outcomes for patients with prostate carcinoma after bilateral orchiectomy, Neuroendocrinology Letters, vol. 33, No.8, 2012, IF 0,932

 

Kategorie B – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s Česká urologie

1. místo – Čapoun O, Sobotka R, Macek P, Hanuš T: Prediktivní parametry záchytu karcinomu prostaty v saturační biopsii, Ces Urol, 2012, 16(3): 163-170

2. místo – Schmidt M, Mareš J, Jarolím L, Černý M, Veselý Š, Babjuk M: Stanovení exprese SHB v tkáni karcinomu prostaty: využití v diagnostice a prognostice, Ces Urol, 2012, 16(1): 58-66

3. místo – Broďák M, Košina J, Balík M, Hušek P, Holub L, Louda M, Pacovský J: Srovnání laparoskopické a retropubické radikální prostatektomie – zkušenosti z jednoho centra, Ces Urol, 2012, 16(4): 222-229

4. místo – Stránský P, Chudáček Z, Havel V, Eret V, Klečka J, Ürge T, Hora M: Možnosti intervenční radiologie při léčbě nádorů ledvin, Ces Urol, 2012, 16(1): 50-57

5.-6. místo – Broďák M, Košina J, Balík M, Hušek P, Holub L, Pacovský J: První zkušenosti s novým jednostranně ostnatým stehem V-Loc při laparoskopické radikální prostatektomii, Ces Urol, 2012, 16(3): 157-162

5.-6. místo – Hušek P, Pacovský J, Gabalec F, Košina J, Čáp J, Broďák M: Oboustranná adrenalektomie – u pacientů s cushinogovým syndromem při ektopické sekreci ACTH, Ces Urol, 2012, 16(1): 67-72

7. místo – Kočovská P, Eret V, Toufarova P, Chudáček Z, Hora M: Možnosti endoskopického řešení dlouhodobě ponechaných inkrustovaných uretrálních stentů, Ces Urol, 2012, 16(2): 101-107

8. místo – Hrubinová J, Hrubina M, Pangrác J: Urologické komplikace po zavedení močového katétru po náhradách velkých kloubů u mužů, Ces Urol, 2012, 16(1): 29-36

 

Kategorie C – Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN)

2. místo – Zámečník L,  Macek P: Moderní farmakoterapie v urologii, ISBN: 978-80-7345-276-6

1. a 3. místo nebylo uděleno.

 

Pravidla pro udílení cen ČUS za nejlepší publikaci, složení komise pro udílení cen  ČUS a další podrobnosti jsou dostupné na http://www.cus.cz//pro-odborniky/vzdelavani/publikace/

 

Výhercům blahopřejeme!

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-