Menu

Nové kódy v režimu jednodenní péče na lůžku a pro zákrokové sálky – korespondence MUDr. Palečka a výboru ČUS

-

Dne 26. března 2013 MUDr. Václav Paleček upozornil výbor ČUS na přítomnost nových kódů v číselníku VZP v režimu jednodenní péče na lůžku a pro zákrokové sálky. Výbor ČUS se touto problematikou zabýval a zde je odpověď, která byla dne 23. dubna zaslána MUDr. V. Palečkovi:

Vážený pane doktore,

výbor se zabýval podrobnostmi a genezí vzniku balíčkových cen pro jednodenní péči na lůžku a pro zákrokové sálky, na které jste počátkem dubna ve svém e-mailu upozornil.

Osobně jsem v této věci jednal na VZP a mohu Vám sdělit následující podrobnosti:

Kódy pro tyto výkony a jejich balíčkové ceny, tedy i Vámi zmiňovaný kód pro biopsii prostaty v rámci zákrokového sálku, byly součástí interního číselníku VZP od roku 2008 a od té doby také bylo možno požádat o jejich nasmlouvání. V letošním roce byly tyto kódy přeřazeny do externího číselníku, dle VZP bylo důvodem umožnit jejich převzetí i jinými pojišťovnami.

O nasmlouvání některého z kódů pro zákrokové sálky, kam patří i biopsie prostaty, je možné po splnění podmínek (hlavně existence zákrokového sálku) na základě žádosti podané regionální pobočce VZP. Ta žádost postupuje pracovní skupině na centrále, která individuálně rozhodne o případném nasmlouvání.

S kým konkrétně VZP tento kód v minulosti nasmlouvala, samozřejmě nevíme, protože pojišťovna tyto informace třetím subjektům z logických důvodů neposkytuje, což se týká i ČUS.

Na logickou otázku, proč o tomto kódu výbor nevěděl, Vám úplně přesně odpovědět nedokážu. O konkrétních krocích, jako je například umístění kódu do externího číselníku, pojišťovna výbor neinformuje. Genezi vzniku kódu v roce 2008 neznám, i mne překvapuje, že o něm nebylo diskutováno na úrovni SAU. Osobně se domnívám, že tyto kódy vznikly v kontextu se snahou pojišťovny o vytvoření balíčkových cen pro výkony jednodenní péče v chirurgických oborech. Důvodem, proč existence kódu “zapadla”, byl asi historicky minimální zájem urologické komunity o jednodenní péči v souvislosti s nízkou hodnotou balíčkových cen.  Vámi naznačovaná “konspirační” teorie se mi zdá méně pravděpodobná.

Jak tedy postupovat dále, respektive, co může výbor v této oblasti udělat?

Myslím, že prvním rokem by měla být analýza, zda je cena za biopsii prostaty v celkovém kontextu výhodná. Tedy například, zda není nasmlouvání výhodné balíčkové ceny “kompenzováno” pojišťovnou redukcí v jiné oblasti. Na tomto úkolu pracuje as. Matoušková a uvítáme samozřejmě i Váš názor.

V případě, že se tento postup pro ambulantní urology ukáže jako výhodný, jsme připraveni prosazovat na VZP jeho nasmlouvání – a to u všech, kteří to budou požadovat. Již při svém předchozím jednání na VZP jsem zdůraznil, že biopsie prostaty je nedílnou součástí ambulantní urologie a vzhledem k její četnosti lze jen těžko aplikovat nějaké lokální limitace.

Jinou otázkou budou jednání o logice zařazení některých výkonů do seznamu výkonů pro JPL (např. iliofemorální lymfadenektomie?), případně doplnění dalších výkonů, respektive snaha o dosažení co nejlepších cen za balíček. Jistě v tomto směru dále jednat budeme.

Vážený pane doktore,

velmi si cením Vašeho aktivního přístupu k otázce úhrad a komunikace s VZP. Věřte, že podobné podněty jsou pro vedení společnosti velmi cenné a umožňují koncentraci na konkrétní problémy, které jsou pro členy významné.

Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že pravomoci společnosti a tedy i výboru jsou limitované. Stejně tak je limitovaný i rozsah činnosti, kterou je výbor schopen vykonávat. Snažíme se o maximum, je zde jistě prostor i pro další zlepšování (všichni se stále učíme) a cestou je i zapojení většího počtu členů do aktivního dění ve společnosti, ale zásadní změnu by mohla přinést pouze další profesionalizace vedení ČUS, což je a v dohledné době bude zcela nereálné.

Velmi uvítám Váš další zájem a aktivní přístup v této oblasti a nabízím Vám tímto i Vaši osobní účast při jednáních s VZP, která budou následovat.

O dalších krocích a konečném výsledku budeme Vás i členskou základnu informovat.

Těším se na Vaši odpověď, se srdečným pozdravem

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

předseda ČUS ČLS JEP

MUDr. Václav Paleček následně zjistil podrobné informace týkající se nasmlouvání kódu 10372 – TRUS biopsie prostaty z nichž vyplývá, že pokud VZP nezmění své požadavky, pro běžnou ambulanci prakticky nelze tento kód nasmlouvat. Dopis MUDr. Palečka je k dispozici zde: TRUS biopsie prostaty – kód 10372

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-