Menu

Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci – aktualizace 2023

-

prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.
Urologická klinika 2. LF UK a FN Praha

prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Brno

doc. MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU
Urologická klinika LF MU a FN Brno

doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.
Urologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D.
Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice Praha

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.
Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

MUDr. Milan Král, Ph.D.
Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
Urologická klinika FN Ostrava a LF Ostrava

MUDr. Michaela Matoušková
Urocentrum Praha

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
Urologická klinika LF MU a FN Brno

doc. MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.
Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.
Urologické oddělení České Budějovice

prim. MUDr. Petr Prošvic
Urologické oddělení Náchod

MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
Klinika urologie a robotické chirurgie Ústí nad Labem

prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU, MHA
Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

doc. MUDr. Michal Staník , Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Brno

As. MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.
Urologické oddělení Liberec

prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

MUDr. Ivan Trávníček, Ph.D.
Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.
Urologická klinika 2. LF UK a FN Praha

prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA
Urologické oddělení FTN Praha

prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MBA
Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha 

Aktualizované složení komise k 6. 7. 2023

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-