Menu

Vědecké práce přihlášené do soutěže o ceny ČUS za rok 2018

-

Původní vědecká práce publikovaná v časopisu v IF (kategorie A):

 • Brisuda A, Hacek J, Cechova M, Skapa P, Babjuk M. Clinical and cytopathological factors affecting the cellularity of urinary cell blocks and the implication for diagnosis and follow up of urinary bladder urothelial carcinoma. Cytopathology. 2018;29:537–544. IF 1,473

Brisuda_Cytopathology (PDF)

 • Dolejsova O, Kucera R, Fuchsova R, Topolcan O, Svobodova H Hes O, Eret V, Pecen L, Hora M. The Ability of Prostate Health Index (PHI) to Predict Gleason Score in Patients With Prostate Cancer and Discriminate Patients Between Gleason Score 6 and Gleason Score Higher Than 6-A Study on 320 Patients After Radical Prostatectomy. Technol Cancer Res Treat. 2018 Jan 1;17:1533033818787377​. IF 1,646

Dolejsova_Technol Cancer Res Treat (PDF)

 • Drlik M, Kocvara R, Sedlacek J, Dite Z, Vitkova I, Komarc M. Distal urethral plate adhesions: New anatomical perspective in hypospadias. J Pediatr Urol. 2018 Apr;14(2):164.e1-164.e5. doi: 10.1016/j.jpurol.2017.10.011. Epub 2017 Nov 17. IF 1,935

Drlik_J Pediatr Urol (PDF)

 • Krhut J, Borovicka V, Bilkova K, Sykora R, Mika D, Mokris J, Zachoval R. Efficacy and safety of mirabegron for the treatment of neurogenic detrusor overactivity—prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Neurourol Urodyn 2018; 37(7):2226-2233. IF 3,560

Krhut, Borovicka_Neurourol Urodyn (PDF)

 • Krhut J, Gärtner M, Mokris J, Horcicka L, Svabik K, Zachoval R, Martan A, Zvara P. Effect of Severity of Urinary Incontinence on Quality of Life in Women. Neurourol Urodyn 2018; 37: 1925-1930. IF 3,560

Krhut, Gartner_Neurourol Urodyn (PDF)

 • Pacik D, Plevova M, Urbanova L, Lackova Z, Strmiska V, Necas A, Heger Z, Adam V. Identification of Sarcosine as a Target Molecule for the Canine Olfactory Detection of Prostate Carcinoma. Scientific Reports. (2018) 8:4958 | DOI:10.1038/s41598-018-23072-4. IF 4,122

Pacik_Scientific Reports (PDF)

 • Pacovský J, Hyšpler R, Hušek P, Navrátil P, Broďák M. Colloid Osmotic Pressure Participates on the Post-transplant Lymphocele Pathogenesis. Transplant Proc. 2018 Dec;50(10):3422-3425. doi: 10.1016/j.transproceed.2018.06.043. Epub 2018 Jun 30. IF 0,806

Pacovský_Transpl Proc  (PDF)

 • Pitra T, Pivovarcikova K, Tupy R, Alaghehbandan R, Barakova T, Travnicek I, Prochazkova K, Klatte T, Chlosta P, Hes O, Hora M. Magnetic resonance imaging as an adjunct diagnostic tool in computed tomography defined Bosniak IIF-III renal cysts: a multicenter study. World J Urol. 2018 Jun;36(6):905-911. doi: 10.1007/s00345-018-2176-z. Epub 2018 Jan 30. IF 2,981

Pitra_World J Urol (PDF)

 • Sobotka R, Capoun O, Hanus T, Kalousova M, Soukup V. The importance of serum osteopontin and stanniocalcin-1 in renal cell carcinoma. Neoplasma 2018; 65: 6. doi:10.4149/neo_2018_171123N759. IF 1,696

Sobotka_Neoplasma  (PDF)

 • Stanik M, Macik D, Capak I, Mareckova N, Lzicarova E, Dolezel J. Sentinel lymph node dissection in prostate cancer using superparamagnetic particles of iron oxide: early clinical experience. International Urology and Nephrology (2018) 50:1427–1433. IF 1,692

Stanik_Int Urol Nephrol (PDF)

 • Staník M, Poprach A, Mavik D, Capak I, Maluskova D, Mareckova N, Lakomy R, Jarkovsky J, Dolezel J. Clinically node-positive bladder cancer: oncological results of induction chemotherapy and consolidative surgery. Neoplasma. 2018;65(2):287-291. doi: 10.4149/neo_2018_170403N239. IF 1,696

Stanik_Neoplasma (PDF)

 • Zachoval R, Dukatova K, Svabik K. Vaginal ultrasound for imaging of a urinary bladder mass and treatment of a large leiomyoma of the urinary bladder in pregnancy. International Urogynecology Journal, 2018, 29(4), 601 – 602. DOI: 10.1007/s00192-017-3505-2. IF 2,078

Zachoval_Int Urogynecol J (PDF)

 • Zachoval R, Nencka P, Vasakova M, Kopecka E, Borovicka V, Wallenfels J, Cermak P. The incidence of subclinical forms of urogenital tuberculosis in patients with pulmonary tuberculosis. Journal of Infection and Public Health, 2018,11(2),243-245 DOI: 10.1016/j.jiph.2017.07.005. IF 2,118

Zachoval_Journal of Infection and Public Health (PDF)

 

Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie (kategorie B):

 • Pitra T, Dikanová M, Hora M, Michal M, Hes O, Pivovarčíková K. Porovnání výsledků invazivních vyšetření a močové cytologie: Zkušenosti jednoho urologického centra po prvním roce užívání Pařížské klasifikace pro hodnocení močových cytologií. Ces Urol 2018; 22(4): 257–265

Pitra_Ces Urol (PDF)

 • Vavřík T, Dolejšová O, Sedláčková H, Mrkos D, Ferda J, Kastner J, Fuchsová R, Topolčan O, Hes O, Hora M. Využití softwarové fúze multiparametrické magnetické rezonance a transrektální ultrasonografie při cílené biopsii nejen signifikantního karcinomu prostaty. Ces Urol 2018; 22(4): 257–265

Vavřík_Ces Urol (PDF)

 • Zachoval R, Krhut J, Krhovský M, Švihra J. Frekvence intermitentní katetrizace u pacientů se spinální lézí v České republice. Ces Urol 2018, 22(3):176-187

Zachoval_Ces Urol

 

Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN) (kategorie C):

Do této kategorie nebyla přihlášena žádná publikace.

Video publikované v časopise Česká urologie (kategorie D):

 • Balík M, Sotona O. Laparoskopická korekce parastomální kýly po laparoskopické radikální cystektomii. Ces Urol 2018, 22(3):156-158

Odkaz na video: https://www.czechurol.cz/artkey/cur-201803-0002_laparoskopicka_korekce_parastomalni_kyly_po_laparoskopicke_radikalni_cystektomii.php

 • Čermák M, Hoření E, Chmelík F, Heráček J, Kočárek J. Robotická rozšířená pánevní lymfadenektomie u pacienta s biochemickou recidivou karcinomu prostaty. Ces Urol 2018, 22(1):11-13

Odkaz na video: https://www.czechurol.cz/artkey/cur-201801-0002_Roboticka_rozsirena_panevni_lymfadenektomie_u_pacienta_s_biochemickou_recidivou_karcinomu_prostaty.php

 • Hoření E, Čermák M, Chmelík F, Heráček J, Kočárek J. Extraperitoneální robotická radikální prostatektomie s bilaterálním šetřením nervově‑cévních svazků. Ces Urol 2018, 22(2):84-86

Odkaz na video: https://www.czechurol.cz/artkey/cur-201802-0001_extraperitonealni_roboticka_radikalni_prostatektomie_s_bilateralnim_setrenim_nervove_8209_cevnich_svazku.php

 • Hušek P, Košina J, Pacovský J. Roboticky asistovaná resekce objemného angiomyolipomu levé ledviny. Ces Urol 2018, 22(4):234-237

Odkaz na video: https://www.czechurol.cz/artkey/cur-201804-0002_roboticky_asistovana_resekce_objemneho_angiomyolipomu_leve_ledviny.php

 • Študent V. ml., Hartmann I, Šarapatka J, Študent V. Roboticky asistovaná pyeloplastika pro obstrukci pelviureterálního spojení. Ces Urol 2018, 22(4):238-241

Odkaz na video: https://www.czechurol.cz/artkey/cur-201804-0003_roboticky_asistovana_pyeloplastika_pro_obstrukci_pelviureteralniho_spojeni.php

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-