Menu

Odborné akce pořádané sekcí - onkourologická sekce

-

Komplexní novinky v onkourologii - KNOU 2019

Datum: 24. - 25. 5. 2019

Místo: Hotel Angelo, Radlická 1G, Praha 5

Pořadatel a organizátor: 4Education s.r.o.

Prezident konference: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., as. MUDr. Michaela Matoušková

Záštita:

Česká urologická společnost ČLS JEP

Česká akademie urologie

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Fakultní nemocnice v Motole

Pozvánka s programem: ZDE (PDF)

Registrace na konferenci: http://www.knou.cz/registrace/ 

Pozvánka na workshopy pořádané v rámci konference KNOU 2019:

Workshop KNOU 2019 - MRI-TRUS fúze prostaty (PDF)

Workshop KNOU 2019 - ermochemoterapie nádorů močového měchýře (PDF)

Registrace na praktickou i teoretickou část workshopů na mailové adrese bartlova@4educa.cz 

Video-upoutávka na konferenci: www.knou.cz 

Bližší informace o konferenci a registrace na www.knou.cz

 

2018

Komplexní novinky v onkourologii - KNOU 2018

Datum: 25. - 26. 5. 2018

Místo: Hotel Angelo, Radlická 1G, Praha 5

Pořadatelé: 4Education s.r.o.

Odborný garant: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., as. MUDr. Michaela Matoušková

Pořadatel: 4Education s.r.o.

Prezident konference: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., as. MUDr. Michaela Matoušková

Záštita:

Česká urologická společnost ČLS JEP

Česká akademie urologie

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Fakultní nemocnice v Motole

Pozvánka s programem:  KNOU 2018_program (PDF)

Registrace na konferenci: http://www.knou.cz/registrace/ 

Pozvánka na workshopy pořádané v rámci konference KNOU 2018:

Workshop KNOU 2018 -MRI-TRUS fúze prostaty (PDF)

Workshop KNOU 2018 - intravezikální termochemoterapie nádorů močového měchýře (PDF)

Registrace na praktickou i teoretickou část workshopů na mailové adrese bartlova@4educa.cz 

Video-upoutávka na konferenci: https://www.youtube.com/watch?v=OJACd5tQryU&t=8s 

Webové stránky: www.knou.cz

 

2017

Komplexní novinky v onkourologii - KNOU 2017

Zpráva z konference KNOU 2017

Datum: 19. - 20. 5. 2017

Místo: Hotel Angelo, Radlická 1G, Praha 5

Pořadatelé: 4Education s.r.o.

Odborný garant: as. MUDr. Michaela Matoušková, prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Pozvánka: 1. informace KNOU 2017 (PDF)

Webové stránky: www.knou.cz

1-informace_knou_2017

 

2016

Komplexní novinky v onkourologii - KNOU 2016

Datum: 27. - 28. 5. 2016

Místo: Hotel Anděl's, Praha

Pořadatelé: Onkourologická sekce ČUS ČLS JEP a urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Odborný garant: as. MUDr. Michaela Matoušková, prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Pozvánka: KNOU_A4 1.informace (PDF)

Zpráva z konference: KNOU 2016 - Komplexní novinky v onkourologii (PDF)

Fotogalerie z 1. ročníku konference je dostupná ZDE

 

2014

Karcinom prostaty – nové pohledy na diagnostiku a léčbu v roce 2014

Datum: 5. 4. 2014

Místo: Hotel Marriott, Praha

Pořadatelé: Onkourologická sekce ČUS ČLS JEP

Vedoucí kurzu: as. MUDr. Michaela Matoušková, prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc., doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

Odborný garant: as. MUDr. Michaela Matoušková

Online registrace na www.vmest.cz/, případné dotazy na tel.: +420 261 215 542.

Pozvánka: Karcinom prostaty - nové pohledy na diagnostiku a léčbu v roce 2014

 

 

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-