Menu

Zpráva o atestační zkoušce v oboru Urologie, konané 17. 6. na 2. LF UK v Praze

-

Atestací na 2. LF UK v Praze v Motole se v termínu 17. června 2022 účastnilo šest rezidentů – MUDr. Bartáková Lucie, MUDr. Štrajtová Iveta, MUDr. Šlemendová Monika, MUDr. Sedláčková Hana, Ph.D., MUDr. Šachová Šárka a MUDr. Vlnieška Jan.

Všichni atestovaní prokázali velmi dobrou úroveň teoretické připravenosti a s veškerými náležitostmi úspěšně složili specializační zkoušku v oboru Urologie.

Zimní atestace se uskuteční 8. – 9. prosince 2022 na půdě LF OU FN Ostrava.

doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-