Menu

Škola funkční urologie - 2. pololetí 2024

-

Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie ČUS (SUNU) pod záštitou ČUS a ČAU připravila pro 2. pololetí roku 2024 kurzy Školy funkční urologie (ŠFU). Přestože je obsahová náplň kurzů vytvářena zejména s ohledem na potřeby mladých urologů, v žádném případě nemohou být kurzy ŠFU chápány jako náhrada nebo konkurence povinných kurzů v rámci specializačního vzdělávání. Účast na kurzech je bezplatná, cestovní náklady si hradí účastníci kurzu. Kapacita kurzů je s ohledem na maximální interakci omezena.

Registrace:

 • Zájemci o účast na kurzech Školy funkční urologie se mohou hlásit prostřednictvím registračního systému na webu ČUS. Po přihlášení do systému si vyberete jeden ze sedmi plánovaných kurzů. Postup pro přihlášení naleznete v příloze.
 • Registrace zájemců o účast na kurzech konaných ve 2. pololetí 2024 bude zahájena 24. 7. 2024 a ukončena dne 2. 9. 2024.
 • Místa na jednotlivých kurzech budou obsazována na základě pořadí registrací
 • Všichni účastníci budou po dosažení maximálního počtu účastníků kurzu nebo po uzavření registrace informováni mailingem cestou sekretariátu ČUS
 • Absolventi kurzu obdrží certifikát o účasti do 2 týdnů od skončení kurzu mailem.
 • V případě dotazů nebo nejasností stran jednotlivých kurzů je možno kontaktovat buď sekretariát ČUS (sekr@cus.cz), nebo přímo jednotlivé mentory na jejich e-mailových adresách
 • Urologové, kteří se v tomto roce na kurzy pro velký počet zájemců nedostanou, budou v příštím období opět zařazováni přednostně
 • Programy kurzů jsou k náhledu níže v textu
 • Informace o kurzech naleznete také na webu ČUS v kalendáři akcí

Kurzy ve 2. pololetí 2024:

 • Urodynamické vyšetření – praktické provedení, interpretace, artefakty, chyby a omyly

Garant: MUDr. Eva Burešová, Ph.D.

Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

3. 10. 2024 ŠFU_Urodynamická vyšetření

 • Užití botulinumtoxinu v urologii 

Garant: MUDr. Eva Burešová, Ph.D.

Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

10. 10. 2024 ŠFU_Užití botulinumtoxinu v urologii

 • Neuromodulace v urologii (periferní neuromodulace, sakrální neuromodulace)

Garant: MUDr. Michal Rejchrt, Ph.D.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha

24. 10. 2024 ŠFU_Neuromodulace v urologii

 • Urodynamické vyšetření – praktické provedení, interpretace, artefakty, chyby a omyly

Garant: prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. 

Urologická klinika LF OU a FN Ostrava

5. 11. 2024 ŠFU_Urodynamická vyšetření

 • Chirurgická léčba inkontinence moči u žen

Garant: MUDr. Jaroslav Ženíšek, Ph.D.

Urologické oddělení Nemocnice Jihlava

12. 11. 2024 ŠFU_Diagnostika a léčba stresové inkontinence u žen

 • Urodynamické vyšetření – praktické provedení, interpretace, artefakty, chyby a omyly

Garant: MUDr. Eva Burešová, Ph.D.

Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

14. 11. 2024 ŠFU_Urodynamická vyšetření

 • Urodynamické vyšetření – praktické provedení, interpretace, artefakty, chyby a omyly

Garant: MUDr. Roman Sobotka, FEBU

21. 11. 2024 ŠFU_Urodynamická vyšetření 

 • Užití botulinumtoxinu v urologii 

Garant: prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA

25. 11. 2024 ŠFU_Užití botulinumtoxinu v urologii

 • Užití botulinumtoxinu v urologii 

Garant: MUDr. Eva Burešová, Ph.D.

Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

12. 12. 2024 ŠFU_Užití botulinumtoxinu v urologii 

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-