Menu

Škola funkční urologie - 1. pololetí 2024

-

Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie ČUS (SUNU) pod záštitou ČUS a ČAU připravila pro 1. pololetí roku 2024 kurzy Školy funkční urologie (ŠFU). Přestože je obsahová náplň kurzů vytvářena zejména s ohledem na potřeby mladých urologů, v žádném případě nemohou být kurzy ŠFU chápány jako náhrada nebo konkurence povinných kurzů v rámci specializačního vzdělávání. Účast na kurzech je bezplatná, cestovní náklady si hradí účastníci kurzu. Kapacita kurzů je s ohledem na maximální interakci omezena.

Registrace:

 • Zájemci o účast na kurzech Školy funkční urologie se mohou hlásit prostřednictvím registračního systému na webu ČUS. Po přihlášení do systému si vyberete jeden ze sedmi plánovaných kurzů. Postup pro přihlášení naleznete v příloze.
 • Registrace zájemců o účast na kurzech konaných v 1. pololetí 2024 bude zahájena 12. 1. 2024 a ukončena dne 4. 2. 2024.
 • Místa na jednotlivých kurzech budou obsazována na základě pořadí registrací
 • Všichni účastníci budou po dosažení maximálního počtu účastníků kurzu nebo po uzavření registrace informováni mailingem cestou sekretariátu ČUS
 • Absolventi kurzu obdrží certifikát o účasti do 2 týdnů od skončení kurzu mailem.
 • V případě dotazů nebo nejasností stran jednotlivých kurzů je možno kontaktovat buď sekretariát ČUS (sekr@cus.cz), nebo přímo jednotlivé mentory na jejich e-mailových adresách
 • Urologové, kteří se v tomto roce na kurzy pro velký počet zájemců nedostanou, budou v příštím období opět zařazováni přednostně
 • Programy kurzů jsou k náhledu v příloze této zprávy
 • Informace o kurzech naleznete také na webu ČUS v kalendáři akcí

Kurzy v 1. pololetí 2024:

 • Urodynamické vyšetření – praktické provedení, interpretace, artefakty, chyby a omyly

Garant: MUDr. Roman Sobotka, FEBU

Urologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

28. 3. 2024 ŠFU_Urodynamické vyšetření_28.3.2024

30. 5. 2024 ŠFU_Urodynamické vyšetření_30.5.2024

 • Urodynamické vyšetření – praktické provedení, interpretace, artefakty, chyby a omyly

Garant: MUDr. Eva Burešová, Ph.D.

Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

23. 5. 2024 ŠFU_Urodynamické vyšetření_23.5.2024

 • Neuromodulace v urologii (periferní neuromodulace, sakrální neuromodulace)

Garant: MUDr. Michal Rejchrt, Ph.D.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha

11. 4. 2024 ŠFU_Neuromodulace v urologii_11.4.2024

 • Užití botulinumtoxinu v urologii 

Garant: MUDr. Eva Burešová, Ph.D.

Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

16. 5. 2024 ŠFU_Užití botulinumtoxinu v urologii_16.5.2024

 • Komplexní léčba striktur uretry  

Garant: MUDr. David Míka, Ph.D.

Urologická klinika LF OU a FN Ostrava

23. 4. 2024 ŠFU_Komplexní léčba striktur uretry_23.4.2024

 • Chirurgická léčba inkontinence moči u žen

Garant: MUDr. Jaroslav Ženíšek, Ph.D.

Urologické oddělení Nemocnice Jihlava

 1. 3. 2024 ŠFU_Chirurgická léčba inkontinence moči u žen _26.3.2024

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-