Menu

Výsledky soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2016

-

Dne 18. 10. 2017 proběhlo v rámci slavnostního večera 63. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP udílení cen ČUS za nejlepší vědecké publikace za rok 2016.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 21 publikací ve třech kategoriích, hodnoceno bylo v kategorii A 10 publikací, v kategorii B 4 publikace a v kategorii D 7 publikací. Do kategorie C nebyly přihlášeny žádné publikace. Seznam přihlášených prací do soutěže je k dispozici ZDE.

Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci byla složena z 22 členů a na sekretariát ČUS přišlo celkem 19 obálek s hodnocením. Dva hodnotitelé v kategorii A, 4 hodnotitelé v kategorii B a 1 hodnotitel v kategorii D nedodrželi metodiku hodnocení (hodnotili dvě kategorie dohromady nebo neuvedli žádné hodnocení).

10.10. 2017 zasedala komise složená z pověřeného člena výboru ČUS, revizní komise ČUS, zástupce rezidentů ČUS a zástupce sekretariátu ČUS, která otevřela došlé obálky s hodnocením prací přihlášených do soutěže o cenu ČUS za nejlepší publikaci v roce 2016. Komise sestavila konečné pořadí z došlých hodnocení dle Pravidel pro udílení cen ČUS za nejlepší vědecké publikace.

Výsledky tajného hlasování jsou následující:

Kategorie A – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF

 1. místo

Otakar Čapoun, Veronika Mikulová, Markéta Jančíková, Hana Honová, Katarína Kološtová, Roman Sobotka, Michael Pešl, Tomáš Zima, Tomáš Hanuš, Viktor Soukup. Prognosis of Castration-resistant Prostate Cancer Patients –Use of the AdnaTest® System for Detection of Circulating Tumor Cells. Anticancer Research 36: 2019-2026 (2016). IF 1,895

 1. místo

Antonín Brisuda, Eva Pazourková, Viktor Soukup,  Aleš Hořínek, Jan Hrbáček, Otakar Čapoun, Iveta Svobodová, Šárka Pospíšilová, Marie Korabečná, Jaroslav Mareš, Tomáš Hanuš, Marek Babjuk.  Urinary Cell-Free DNA Quantification as Non-Invasive Biomarker in Patients with Bladder Cancer. Urol Int 2016;96:25-31. IF 1,611

 1. místo

Krhut Jan, Martan Alois, Juráková Michaela, Němec David, Mašata Jaromír, Zvara Peter. Treatment of stress urinary incontinence using polyacrylamide hydrogel in women after radiotherapy: 1-year follow-up. Int Urogynecol J 2016; 27(2): 301-305. IF 1,834

 1. místo

Kristýna Procházková, Michael Staehler, Ivan Trávníček, Tomáš Pitra, Viktor Eret, Tomáš Ürge, Lada Eberlová, Milena Roušarová, Petr Hošek, Zdeněk Chudáček, Jiří Ferda, Ondřej Hes, Milan Hora. Morphological Characterization of Papillary Renal Cell Carcinoma Type 1, the Efficiency of Its Surgical Treatment. Urol Int. 2017;98(2):148-155. doi: 10.1159/000448434. Epub 2016 Sep 30. IF 1,611

 1. místo

Vidlář Aleš, Študent Vladimír jr, Vostálova Jitka, Fromentin Emilie, Roller Marc, Šimánek Vilím, Študent Vladimír. Cranberry fruit powder (FlowensTM) improves lower urinary tract symptoms in men: a double-blind, randomized, placebo-controlled study.World J Urol. 2016;34(3):419-24. IF 2,397

 1. místo

Marcel Drlík, Hana Flogelová, Kubát Martin, Tomášek Jan, Zerhau Pavel, Šmakal Oldřich, Novák Ivo, Komarc Martin, Kočvara Radim. Isolated low initial differential renal function in patients with primary non-refluxing megaureter should not be considered an indication for early surgery: A multicentric study. Journal of Pediatric Urology, Vol. 12, Issue 4, p231.IF 1,170

 1. místo

Krhut Jan, Martan Alois, Zachoval Roman, Hanuš Tomáš, Švabík Kamil, Zvara Petr. Impact of body mass index on treatment efficacy of mirabegron for overactive bladder in females. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2016; 196: 64-68. IF 1,662

 1. místo

Šmakal Oldřich, Šarapatka Jan, Hartmann Igor, Vencalek Ondřej, Flogelová Hana,  Koranda Pavel, Študent Vladimír. Can renal ultrasonography and DMSA scintigraphy be used for the prediction of irreversible histological lesions of the upper pole in duplex system with ureteroceles or ectopic ureters? Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Czech Repub 2016;160(3):429-34. IF 0,894

 1. místo

Král Milan, Michálek Jaroslav, Škarda Jozef, Tichý Tomáš, Šmakal Oldřich, Kodet Roman, Študent Vladimír. High-grade urothelial bladder cancer in children: A case report and critical analysis of the literature. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2016 Dec;160(4):578-582. IF 0,894

 1. místo

Študent Vladimír, Vidlář Aleš, Bouchal Jan, Vrbková Jana, Kolář Zdeněk, Král Milan, Kosina Pavel, Vostálová Jitka. Cranberry Intervention in Patients with Localized Prostate Cancer prior to Radical Prostatectomy. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2016;160:559-565.  Epub 2016 Nov 10. IF 0,894

 

Kategorie B – Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie

 1. místo

Staník Michal, Poprach Alexander, Macík Daniel, Čapák Ivo, Jarkovský Jiří, Malúšková Denisa, Marečková Natália, Lakomý Radek, Doležel Jan. Neoadjuvantní chemoterapie u invazivních uroteliálních nádorů měchýře: korelace léčebné odpovědi a přežití pacientů. Ces Urol 2016; 20(3): 221–228.

 1. místo

Kudláčková Šárka, Král Milan, Koranda Pavel, Študent Vladimír. 18-F cholin PET CT v primodiagnostice karcinomu prostaty. Ces Urol 2016; 20(1):57-64.

 1. místo

Jaroslav Jarabák, Roman Zachoval, Vladimír Visokai,  Jaromír Šimša, Ludmila Lipská, Miroslav Levý. Výskyt a řešení urologických komplikací po totální pánevní exenteraci provedené pro pokročilé nádory malé pánve. Ces Urol 2016; 20(1): 39–47

 1. místo

Marečková Natália, Staník Michal, Čapák Ivo, Macík Daniel, Jarkovský Jiří, Malúšková Denisa, Doležel Jan. Prognostický význam parametrů vycházejících z poměru neutrofilů k lymfocytům u invazivních nádorů močového měchýře. Ces Urol 2016; 20(4):293-301

 

Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN) (kategorie C):

Do této kategorie nebyla přihlášena žádná vědecká práce.

 

Kategorie D – Video publikované v časopise Česká urologie

 1. místo

Kočárek Jiří, Chmelík František, Heráček Jiří, Matějková Markéta, Čermák Milan. Selektivní klamping při roboticky asistované resekci ledviny. Ces Urol 2016, 20(4):257-258.

 1. místo

Michal Balík, Josef Košina, Jiří Špaček, Slavomír Vachata, Jaroslav Pacovský, Petr Hušek, Lukáš Holub, Miloš Broďák. Laparoskopická radikální cystektomie u muže - video 2015. Ces Urol 2016, 20(2):100-103

 1. místo

Študent Vladimír ml., Hartmann Igor, Vidlář Aleš, Grepl Michal, Študent Vladimír. Roboticky asistovaná resekce ledviny pro tumor. Ces Urol 2016, 20(1):13-15.

 1. místo

Hora Milan, Stránský Petr, Eret Viktor, Ürge Tomáš, Polák Miroslav, Krčma Michal, Hes Ondřej. Jednoportová laparoskopická (LESS) adrenalektomie (Laparoendoscopic Single-site Surgery (LESS) adrenalectomy). Ces Urol 2016, 20(1):10-12.

 1. místo

Hora Milan, Stránský Petr, Eret Viktor, Procházková Kristýna, Pitra Tomáš, Kouba Jiří, Dolejšová Olga. Laparoskopická reimplantace ureteru – video (Laparoscopic ureteral reimplantation – video). Ces Urol 2016; 20(2): 97–99.

 1. místo

Procházková Kristýna, Eret Viktor, Stránský Petr, Ürge Tomáš, Pitra Tomáš, Hošek Petr, Ferda Jiří, Hes Ondřej. Otevřená resekce papilárního renálního karcinomu kategorie cT2a. Ces Urol 2016, 20(3):192-194.

 1. místo

Hora Milan, Procházková Kristýna, Šobrová Alžběta, Eret Viktor, Dolejšová Olga, Stránský Petr. Laparoskopická nefropexe (Laparoscopis nephropexy). Ces Urol 2016, 20(3):189-191.

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-