Menu

Podpora účasti rezidentů na 31. výroční konferenci EAU v Mnichově

-

Výbor ČUS ČLS JEP odsouhlasil na schůzi výboru 18. 11. 2015 podporu účasti 5 rezidentů na 31. výroční konferenci EAU, která se uskuteční 11. – 15. března v Mnichově.  Výbor schválil podporu ve výši 15.000 Kč na jednoho účastníka.

Zájemci o podporu zašlou vyplněnou tabulku na Sekretariát ČUS (sekr@cus.cz) do 31. prosince 2015.

Tabulka pro přihlášení: Podpora na 31. výroční konferenci EAU 2016

Podpora účasti bude podmíněna spoluprací rezidentů s výborem, např. při přípravě materiálů pro web ČUS nebo při překladu letáků pro laickou veřejnost ze stránek EAU apod.

Udělení podpory:

Celkem se přihlásilo 15 zájemců o podporu. Přednostně byli vybráni ti rezidenti, kteří v uplynulých dvou letech aktivně spolupracovali s výborem ČUS (na přípravě textů na pacientské stránky ČUS, na překladu letáků na pacientské stránky EAU, na přípravě materiálů na PR kampaně, atd.). Konkrétně jde o tyto lékaře:

MUDr. Vojtěch Fiala, 1. LF UK a VFN

MUDr. Stanislava Janáková, Oblastní nemocnice Kolín

MUDr. Antonín Prouza, Nemocnice České Budějovice

MUDr. Jan Šarapatka, FN Olomouc

MUDr. Vladimír Študent, ml., FN Olomouc

Výbor ČUS dále uhradí výdaje spojené s konferencí MUDr. Marcele Čechové a MUDr. Kláře Havlové, které se jako zástupkyně rezidentů ČUS budou účastnit setkání sekce rezidentů EAU v rámci výroční konference v Mnichově.

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-