Hlavním cílem České urologické společnosti je snižování výskytu urologických onemocnění, zlepšení jejich diagnostiky a léčebných výsledků. Účelem webových stránek České urologické společnosti je poskytovat objektivní a pravdivé informace odborné i laické veřejnosti o všech aspektech urologických onemocnění a o aktuálním dění v urologické společnosti.

Při naplňování těchto cílů Česká urologická společnost spolupracuje s vybranými partnery, kteří splňují nejvyšší kritéria transparentnosti a otevřenosti. Výbor jim tímto děkuje za dlouhodobou podporu České urologické společnosti a jejích aktivit.