Menu

Podrobné informace

-

1. Struktura vzdělávání v rámci certifikovaného kurzu Onkourologie

Vzdělávání v rámci certifikovaného kurzu Onkourologie (dříve „nástavbový obor Onkourologie“) zajišťuje Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) prostřednictvím Subkatetry onkourologie IPVZ.

Subkatedra onkourologie

Urologická klinika FN Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň, Tel.: 377 402 225

Vedoucí subkatedry:

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

Tel.: 377 402 225
E-mail: horam@fnplzen.cz

 

2. Jak se přihlásit do certifikovaného kurzu Onkourologie

Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR:

https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL34ZARAZENIDOCK

 

3. Náplň Certifikovaného kurzu Onkourologie  

Náplň certifikovaného kurzu Onkourologie je dána Vzdělávacím programem Certifikovaného kurzu Onkourologie ve znění ze dne 5. 5. 2015

Věstník MZ ČR_5_2019  

 

4. Závěrečná zkouška certifikovaného kurzu Onkourologie 

Přihláška k atestační/závěrečné zkoušce: ZDE

Termíny atestačních/závěrečných zkoušek: ZDE

Atestační otázky: ZDE

 

5. Přehled platné legislativy

Přehled základní legislativy upravující specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů:

Přehled základní legislativy upravující specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů:

  • Zákon č. 67/2017 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Zákon č. 67/2017 Sb. (PDF)
  • Vyhláška č. 153/2018 Sb. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů:  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-153
  • Vyhláška č. 282/2019 Sb. o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb. Vyhláška 282/2019 Sb. (PDF)
  • Nařízení vlády č. 324/2018 Sb. o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
    https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-324
Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-