Menu

Program časného záchytu karcinomu prostaty v ČR - výzva pro akreditaci center biopsie prostaty

-

Od 1. ledna 2024 bude spuštěn Program časného záchytu karcinomu prostaty v ČR. 

V této souvislosti došlo k vyhlášení Výzvy pro akreditaci center biopsie prostaty (pro udělení Osvědčení).

Rádi bychom Vás proto informovali o detailech programu a zejména pak o podmínkách pro získání akreditace a udělení Osvědčení.

Podmínky jsou definovány v dokumentu  Podmínky akreditace biopsie prostaty_výzva (PDF)

Konkrétně se jedná o následující požadavky:

 • pracoviště disponuje technickým vybavením splňující aktuální požadavky na provádění fúzní biopsie prostaty
 • jedná se o pracoviště které je součástí anebo má smluvní návaznost na Komplexní onkologické centrum
 • pracoviště musí vykonávat odbornou urologickou činnost alespoň v rozsahu 24 hodin týdně
 • na pracovišti je prováděno alespoň 50 fúzních biopsií prostaty ročně
 • pracoviště zajistí, že objednávací doba k první návštěvě je nejdéle 2 měsíce
 • pracoviště má jasně definované patologické pracoviště ke zpracování bioptických vzorků.

 Pracoviště dále musí splňovat personální požadavky a ty jsou následující:

 • nezbytná u urologa provádějícího samostatně vyšetření v rámci programu je specializovaná způsobilost v oboru Urologie a praxe zahrnující minimálně 20 fúzních biopsií prostaty za rok (dále je pro potřeby tohoto standardu tento lékař označen jako oprávněný urolog)
 • urolog, který nesplňuje podmínky pro oprávněného urologa (tedy se specializovanou způsobilostí v oboru a menší praxí, nebo lékař bez specializované způsobilosti) může v rámci Programu pracovat pouze pod přímým odborným dohledem oprávněného urologa včetně uvedení této situace do zdravotní dokumentace

Pracoviště, která mají zájem získat Osvědčení, budou postupovat následovně:

 • vyplní tuto žádost: Žádost prostata biopsie(.doc) (je také k dispozici na stránkách MZ) – tímto čestně prohlásí, že splňuje podmínky akreditace pro bioptická centra
 • žádost podepíše statutární zástupce
  • v případě klinik nebo nemocnic je to ředitel nebo oprávněná osoba, která musí mít ověřené oprávnění, že může podepisovat
  • v případě soukromého zařízení to je jednatel nebo oprávněná osoba s pověřením, které musí dokladovat
 • podepsanou žádost je potřeba odeslat nejpozději do 15. 9. 2023 (včetně) na adresu Ministerstva zdravotnictví ČR:

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotní péče

Mgr. Eva Šindlářová

Palackého nám. 4

128 01 Praha 2

 • V případě, že pracoviště není součástí KOC, doložte kopii smluvního navázání na KOC (Komplexní onkologické centrum) a odešlete ji společně s žádostí

Celý Program časného zachytu karcinomu prostaty je řízen podrobnou Metodikou, kterou naleznete v dokumentu Metodika časného záchytu karcinomu prostaty (PDF)

Všechny dokumenty týkající se Programu časného záchytu karcinomu prostaty jsou dostupné také na stránkách Ministerstva zdravotnictví zde: https://www.mzcr.cz/populacni-pilotni-program-casneho-zachytu-karcinomu-prostaty/

Naším cílem je, aby se do Programu časného záchytu karcinomu prostaty zapojilo co nejvíce center, aby bylo zajištěno plošné pokrytí v rámci celé České republiky.

Děkujeme za spolupráci a v případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za výbor České urologické společnosti ČLS JEP

Roman Zachoval

předseda ČUS ČLS JEP

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-