Menu

Podmínky pro získání finanční podpory pro absolvování studijního pobytu

-

Všeobecné podmínky:  

  1. Česká urologická společnost ČLS JEP podporuje dlouhodobý mezinárodní projekt účasti mladých českých urologů (do 40 let) na studijních pobytech na Slovensku, Maďarsku a v Polsku.
  2. Finanční podpora ČUS ČLS JEP je určena pro max. 5 účastníků ročně. A to na základě data došlých žádostí po schválení výborem ČUS.
  3. Další podrobnosti lze najít na webové adrese: http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/nabidka-kratkych-stazi-pro-mlade-urology-na-urologickych-klinikach-na-slovensku-a-v-polsku/

 

Podmínky  pro jednotlivé žadatele o podporu:

  1. Žadatel musí být členem ČUS ČLS JEP. Jak zmíněno, do 40 let věku.
  2. Výše poskytnutého grantu pro jednotlivce je stejná pro všechna studijní místa a to 500 EUR na 14 dní a 1000 EUR na měsíc.
  3. Žádost se podává písmeně elektronicky na adresu sekr@cus.cz
  4. Absolvent stáže vypracuje do měsíce od návratu zprávu o průběhu studijního pobytu a přiloží potvrzení o absolvování stáže. Následně mu budou na základě předložených dokladů o výdajích během studijního pobytu vyplaceny schválené finanční prostředky.
  5. Zpráva o průběhu studijního pobytu bude publikována na webových stránkách ČUS ČLS JEP.

 

V Praze, 19. 1. 2017
Za výbor ČUS ČLS JEP

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
předseda ČUS ČLS JEP

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-