Menu

Příspěvek as. MUDr. Michaely Matouškové, MUDr. Jiřího Brdlíka, as. MUDr. Jiřího Klečky, Ph.D., MBA a MUDr. Míťi Rosenberga

-

Vážené kolegyně, vážení kolegové – urologové!

Dovolte mi, abychom Vám poděkovali za hlasy, které nás vynesly do II. kola voleb do výboru ČUS a revizní komise. Cítíme a bereme je jako ocenění naší práce v české urologii, v SAU a současné reprezentaci ČUS.

Všichni kandidáti SAU si jasně uvědomují, že více než polovina členů ČUS je určitým podílem své práce či zcela působící v péči o nemocné v ambulancích. Podíl péče v ambulantních zařízeních představuje péči o více než 85 % urologicky nemocných. Silné postavení ambulantní urologie je z tohoto pohledu neoddiskutovatelné. Naší představou je zachování či posílení ambulantní urologie tak jako za bývalého vedení SAU, reprezentovaného doc. Miroslavem Hanušem.

Rovnocenná úzká spolupráce mezi ambulantními a lůžkovými zařízeními je základním prvkem fungování urologické péče vůbec. Naším cílem je podporovat kvalitu ambulantní péče, její návaznost na lůžková pracoviště a spolupráci s centry excellence ať již na klinických pracovištích nebo v rámci malých a středních nemocnic. SAU cítí potřebu větší spolupráce mezi ambulantními specialisty v rámci regionů, která by umožnila jejich zastupitelnost v případě dlouhých pracovních neschopností nebo dovolených.

Je více než zřejmé, že kvalita a zkušenost ambulantního specialisty nezávisí jen na získaných vědomostech v rámci postgraduální přípravy. S nástupem nových technologií, jak farmakologických tak přístrojových, je nezbytné získávat nové informace. Naším cílem je umožnit edukaci ambulantních lékařů se zaměřením na jejich každodenní praxi ve formátu, který jim umožní během krátkých intenzivních kurzů přehled o novinkách v diagnostice a léčbě urologických onemocnění. Pro mladé kolegy v přípravě, i pro ambulantní specialisty, považujeme za nezbytné využít maximálně praxi a školení na svém pracovišti. Zde máme zkušenosti, na které je možné navázat. Sem patří i podpora časopisu Urologie pro praxi se zaměřením na aktuální problematiku i přehledové články se zaměřením na témata využitelná v každodenní klinické praxi.

Na druhé straně tam, kde lékař prokáže odborné a přístrojové vybavení, budeme podporovat nasmlouvání nových kódů zdravotními pojišťovnami a jejich začlenění do přílohy 2 v rámci tzv. trvalé smlouvy, resp. smlouvy na dobu neurčitou. Naším cílem je prosazovat komplexní přístup k diagnostice a léčbě pro ambulantní i lůžkovou složku, tak aby nedocházelo k třenicím, kam patří pacient. Jeho vrácení po ústavní ošetření k vysílajícímu lékaři považujeme za samozřejmé.

Racionální zajištění přístupu k novým léčivým přípravkům a novým diagnostickým postupům bez zbytečných omezení a limitací po příslušné edukaci považujeme za vhodné. S tím souvisí i korekce postihu za indukovanou péči tam, zde jsou nákladná vyšetření nezbytná a správně indikovaná.

Obrana proti monopolizaci zdravotní péče při poskytování ambulantní péče (vytváření řetězců) zůstává otevřeným úkolem.

Jednoznačnou preferencí je zachování kontinuity oboru a rozsahu výkonů, aniž by byly urologické výkony předávány do gesce jiných odborností (plastická chirurgie, gynekologie, onkologie, sexuologie…). Naopak za nezbytnou považujeme kooperaci mezi specialisty, urology a praktickými lékaři, především při časné detekci urologických malignit, ale i dalších diagnóz.

SAU ve spolupráci se Sdružením ambulantních specialistů poskytuje odbornou pomoc v jednání se zdravotními pojišťovnami, nejen v rámci závěrečných vyúčtování či nejasných restrikcí, ale i v rámci smírčího řízení, Naše pomoc byla vždy velmi úspěšná. Při zjevném nesouladu nákladů a příjmů u „krizových“ výkonů považujeme za racionální se podílet na „rekalkulaci“ konkrétních výkonů a spolupráci na kultivaci Sazebníku výkonů.

Je možná troufalé, ale přáli bychom si být jakýmsi „vox populi“ obce ambulantních urologů v rámci celé urologické společnosti a v rámci rozumného a efektivního přístupu prosazovat zájmy ambulantní složky.

Volte správně, volte s nadhledem tak, aby byly Vaše potřeby uspokojeny. Postavení české urologie v mezinárodním kontextu je důležité, ale bez Vašeho zázemí, bez Vaší poctivé každodenní práce není česká urologie nic. Prosím, před vyplněním volebního lístku zvažte, co konkrétního potřebujete pro svou práci.

Zúčastněte se voleb – ten kdo nevolí ubližuje sám sobě a ztrácí podporu svých zájmů.

Kandidáti do výboru ČUS
Míša Matoušková
Jiří Brdlík
Jiří Klečka

Kandidát do RK ČUS
Míťa Rosenberg

1. 9. 2015

Příspěvek MUDr. Matouškové a kandidátů za SAU (PDF)

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-