Menu

Společné stanovisko ČUS a ČOS k poskytování zdravotní péče o vybrané skupiny onkourologických pacientů (indikace inovativní hormonální léčby - preparáty ARTA)

-

             

U pacientů s karcinomem prostaty indikovaných k hormonální léčbě provádí tuto léčbu onkolog nebo urolog dle domluvy multidisciplinárního týmu.

V případě indikace inovativní hormonální léčby (preparáty ARTA) u těchto pacientů provádí tuto léčbu onkolog v rámci onkologického pracoviště (zejména při perspektivě použití jiné systémové terapie či radioterapie) nebo onkourolog v rámci onkourocentra (zejména při dominanci urologické problematiky). Onkourologická centra jsou jmenována vyhláškou Ministerstva zdravotnictví a jsou vždy součástí KOC. Možným modelem pro provádění této léčby onkourologem je jeho začlenění do kolektivu onkologického pracoviště.

V případě provádění klinických studií v onkourologii je vhodné, aby byly tyto studie prováděny primárně na pracovištích KOC nebo pracovištích ke KOC afiliovaných, pokud jsou tato pracoviště schopna zajistit dostatečný nábor pacientů v rámci České republiky. O rozdělení kompetencí, organizace práce a personálního zajištění klinické studie mezi obory onkologie a urologie rozhoduje multidisciplinární tým.

 

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP

 

prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA

předseda České urologické společnosti ČLS JEP

 

Společné stanovisko ČUS a ČOS ČLS JEP_léčba ARTA preparáty (PDF)

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-