Menu

Příspěvek doc. MUDr. Jana Doležela, Ph.D.

-

Vážení členové České urologické společnosti,

velmi si vážím Vaší důvěry, kterou jste mi projevili v I. kole voleb do výboru ČUS a revizní komise ČUS.

Po zralé úvaze jsem se rozhodl kandidovat ve II. kole voleb do revizní komise a to hlavně z důvodu svého pracovního vytížení, při kterém bych zřejmě nemohl odpovědně plnit povinnosti, které jsou očekávány a vyžadovány od členů výboru. Jedná se především o rozsáhlou administrativu a časově náročné dojíždění.

Revizní komise, jak vyplývá z řádu ČSL JEP, je významným institutem v systému fungování lékařských společností. Její členové nevypracovávají pouze výroční revizní zprávy, jak je všeobecně známo, ale mají i právo žádat o dodatečné projednání či přehodnocení rozhodnutí členů výboru. Význam toho jsem si uvědomoval za svého působení v komisi v nyní končícím funkčním období

Pokud budu zvolen za člena revizní komise, chtěl bych se v ní nadále aktivně a poctivě podílet na dobrém fungování naší odborné společnosti a dělné spolupráci s členy jejího nově zvoleného výboru.

doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

V Brně 10. 9. 2015

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-